emin

船只GT-H4RC空气螺丝刀

  • 制造商: Vessel
    Model: GT-H4RC
    来源: Japan
    保障: 12 month
    • 报价要求 报价要求
  • 联系
  • 价格合理详情请致电

    热线:   (+84) 966520220

    电话:  +84 (24) 62923267


      

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

Manufacturer: Vessel

Model: GT-H4RC 

Order No: 311034 

Origin: Japan

Warranty: 12 months


Tip tool mounting size: H6.35

Capacity standard screw O/D: 2.6 to 3.5 mm

Capacity bolt O/D: 2.6 to 3.5 mm

No load speed: 1500 rpm

Air consumption:  0.2 m3/min

Air pressure: 0.6 MPa

Air hose inner O/D: 6.35 mm 

Overall Length: 229 mm

Weight: 735 g

EDP No.: 311034 

Item PKG (mm): 250 x 80 x 60


Contents

* Bit B39 Ph No.2 x 23H 

* Plug BPN-2F

详细注册收新闻 - 获得优惠活动的机会