YuYang YY813 精度支数电子天平测试仪器 (带LCD显示屏)) (210g, 1mg)

Range and resolution: 210g, 1mg

Display: LCD

Diameter for weighing disk: 100mm

Dimensions: 343x217x307mm

External dimension: 400*300*400 mm (L*W*H)

Package Dimension: 460*330*500 mm (L*W*H

Gross Weight: 7kg

Net Weight: 6kg


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化