emin

YuYang YY830 LED显示屏ICI钉头锤断枝测试器 (60±2 rpm)

 • 制造商: YuYang
  Model: YY830
  来源: China
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

1. Drum speed: 60±2 rpm

2. Hammer diameter: 31.75mm

3. Hammer mass: 160 ± 10g

4. Pin nails Quantity: 11

5. Count range: 1 ~ 99999, LED display

6. Dimensions: 920*480 * 400 mm (L* W* H)

7. Weight : 106kg (234lb)

8. Power: AC220V, 60W

9. Standard: ASTM D3939 GB/T11407

10. Accessories: brass bal 2pcs/4pcs, felt kit 2pcs/4pcs, power line 1pcs, scaleDetails

Datasheet


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会