Dịch vụ cho thuê thiết bị HP/AGILENT/KEYSIGHT

EMIN Việt Nam cho thuê thiết bị đo, thiết bị thí nghiệm điện, cho thuê máy hiện sóng, cho thuê máy phát xung, cho thuê nguồn AC/DC...các hãng TEKTRONIX, AGILENT/KEYSIGHT