Sửa chữa máy bộ đàm, định vị GPS, ống nhòm

Nhà phân phối Sửa chữa máy bộ đàm, định vị GPS, ống nhòm Kontour, KBC, Hytera, Kenwood, GARMIN, T-Way, MOTOROLA, ICOM, CEM, Vertex Standard