Sửa chữa máy bộ đàm, định vị GPS, ống nhòm

Nhà phân phối Sửa chữa máy bộ đàm, định vị GPS, ống nhòm Kontour, KBC, Hytera, ICOM, CEM, Kenwood, GARMIN, Vertex Standard , T-Way, MOTOROLA