emin

Ống phát hiện nhanh Hexane CH3(CH2)4CH3 Gastec 102L (4-1200ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 102L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 50 ~ 1200 ppm
Thang đo:
+ 4 ~ 50 ppm, bơm 5 lần
+ 50 ~ 1200 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: cam sang xanh đen
Phương trình phản ứng: CH3(CH2)4CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr3+
Hệ số biến đổi: 10% ( 50 ~ 400 ppm), 5% (400 ~ 1200 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
4 to 50 ppm 50 to 1200 ppm
Number of Pump Strokes
5 1
Correction Factor
1/12 1
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 1 ppm (n=5)
Colour Change Orange → Dark green
Reaction Principle CH3(CH2)4CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 10% (for 50 to 400 ppm), 5% (for 400 to 1200 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Acetylene,   + Dark brown
Aromatic HCs   + Dark green
Alcohols, Esters, Ethers   + Dark green
Hydrogen sulphide   + Dark brown
Organic solvents (C3)   + Dark green
sulphur dioxide   + Dark green
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Acrylonitrile Factor: 12 1 0.06 to 1.14%
Tert-Butyl alcohol Factor: 10 2 0.05 to 1.2%
Chlorocyclohexane Factor: 1 2 50 to 1200 ppm
Cyclohexane Factor: 1.2 1 60 to 1440 ppm
Tube 102L Reading (n=2) 50 100 200 400 600 800 1000 1200
Diisobutyl Ketone Conc. (%) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.05
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
50 ppm(2014) - 1.1 to 7.5%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi