Ống phát hiện nhanh Formaldehyde HCHO Gastec 91LL (0.05-1ppm)


Vạch chỉ thị: 0.05-1ppm
Thang đo: 0.05-1ppm, bơm 5 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: nâu vàng sang nâu đỏ
Phương trình phản ứng: 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4, H3PO4 + Base → Phosphate
Hệ số biến đổi: 10% (0.05 ~ 0.3 ppm), 5% (0.5 ~ 1.0 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

manual tube

Performance
Measuring Range 0.05 to 1.0 ppm
Number of Pump Strokes 5
Correction Factor 1
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.03 ppm (n=5)
Colour Change Yellowish Brown → Reddish Brown
Reaction Principle 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4
H3PO4 + Base → Phosphate
Coefficient of Variation 10% (for 0.05 to 0.3 ppm), 5% (for 0.5 to 1.0 ppm)
Shelf Life 1 Year
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Ammonia   Yellow
(Unclear demarcation)
Nitrogen dioxide   No Pale pink
Aldehydes 1/3 time +
(Unclear demarcation)
Reddish brown
Ketones 1:1 +
(Unclear demarcation)
Reddish brown
Toluene 10 ppm No No
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- C 0.3 ppm 7.0 to 73%
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch