emin

Ống phát hiện nhanh Benzene C6H6 Gastec 121 (2.5 ~ 120 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 121
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 5 ~ 60 ppm     
Thang đo:
+ 2.5 ~5 ppm, bơm 4 lần
+ 5 ~ 60 ppm, bơm 2 lần
+ 60 ~ 120 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang xanh đen
Phương trình phản ứng: C6H6 + I2O5→ H2S2O7 + I2
Hệ số biến đổi: 10% (5 ~ 20 ppm), 5% (20 ~ 60 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
2.5 to 5 ppm 5 to 60 ppm 60 to 120 ppm
Number of Pump Strokes
4 2 1
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.5 ppm (n=4)
Colour Change White → Dark Green
Reaction Principle C6H6 + I2O5→ H2S2O7 + I2
Coefficient of Variation 10% (for 5 to 20 ppm), 5% (for 20 to 60 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Alcohols, Ketones 1% No No
Esters 2000 ppm + No
Aliphatic hydrocarbons   No Pale brown
Aromatic hydrocarbons   + Dark green
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Diisobutylene Factor: 9 1 45 to 540 ppm
α-Pinene Factor 19 3 95 to 1140 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
0.5 ppm(2014) 2.5 ppm(2014) 1.3 to 7.1%

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi