emin

Ống phát hiện nhanh O-Dichlorobenzene C6H4Cl2 Gastec 127 (2.5 ~ 300 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch


Hãng sản xuất: Gastec
Model: 127
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 2.5 ~ 300 ppm
Thang đo: 2.5 ~ 300 ppm , bơm 2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang nâu bóng
Phương trình phản ứng: C6H4Cl2 + I2O5 + H2S2O7 → I2
Hệ số biến đổi: 10% (2.5 ~ 100 ppm), 5% (100 ~ 300 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 2.5 to 300 ppm
Number of Pump Strokes 2
Correction Factor 1
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 1 ppm (n=2)
Colour Change White → Light brown
Reaction Principle C6H4Cl2 + I2O5 + H2S2O7 → I2
Coefficient of Variation 10% (for 2.5 to 100 ppm), 5% (for 100 to 300 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Aromatic hydrocarbons   + Light brown
Acetylene, Ethylene, Hexane 0.2% No Light brown (whole layer)(0.2%)
Carbon monoxide 0.1% No Light brown (whole layer)(0.1%)
Esters 0.2% No Light brown (whole layer)(0.2%)
Alcohols, Ketones 1% + No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
m-Dichlorobenzene 1.0 2 2.5 to 300 ppm
p-Dichlorobenzene 1.0 2 2.5 to 300 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
25 ppm(2014) 50 ppm(2014) 2.2 to 12%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi