emin

Ống phát hiện nhanh Acetone CH3COCH3 Gastec 151L (50 ~ 12000 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 151L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 50 ~ 4000 ppm
Thang đo:
+ 50 ~ 4000 ppm, bơm 2 lần
+ 4000 ~ 12000 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang đỏ
Phương trình phản ứng: 3CH3COCH3 + (NH2OH)3 H3PO4 → H3PO4, H3PO4+ Base → Phosphate
Hệ số biến đổi: 15% (50 ~ 500 ppm), 10% ( 500 ~ 4000 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
50 to 4000 ppm 4000 to 12000 ppm
Number of Pump Strokes
2 1
Correction Factor
1 3
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 5 ppm (n=2)
Colour Change Yellow → Red
Reaction Principle 3CH3COCH3 + (NH2OH)3 H3PO4 → H3PO4
H3PO4+ Base → Phosphate
Coefficient of Variation 15% (for 50 to 500 ppm), 10% (for 500 to 4000 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Acrolein, Acetaldehyde 1/10 time + Red
Aromatic hydrocarbons   No No
Methyl isobutyl ketone   + Red
Methyl ethyl ketone   + Red
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Methyl ethyl ketone Factor: 0.42 5 21 to 1680 ppm
Propionaldehyde Factor: 0.47 2 24 to 1880 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
500 ppm(2014) 750 ppm(2014) 2.1 to 13%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi