emin

Ống phát hiện nhanh Ethylen C2H4 Gastec 172L (0.2~100ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 172L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 0.2 to 50 ppm
Thang đo:
+ 0.2 to 50 ppm, bơm 4 lần
+ 50 to 100 ppm, bơm 2 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Pale yellow → Blue
Phương trình phản ứng: CH2:CH2 + (NH4)2MoO4 + PdSO4→ Molybdenum blue
Hệ số biến đổi: 10% (for 0.2 to 10 ppm), 5% (for 10 to 50 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 0.2 to 50 ppm 50 to 100 ppm
Number of Pump Strokes 4 2
Correction Factor 1 2
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=4)
Colour Change Pale yellow → Blue
Reaction Principle CH2:CH2 + (NH4)2MoO4 + PdSO4→ Molybdenum blue
Coefficient of Variation 10% (for 0.2 to 10 ppm), 5% (for 10 to 50 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Ammonia, Hydrogen cyanide   + White
Carbon monoxide, Hydrogen   + Blue (whole layer)
Hydrogen chloride   + Pink
Hydrogen sulphide   + Black
Butadiene   + White
Butane, Pentane   + Blue (whole layer)
Butylene, Propylene 1/4 time + Blue
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
200ppm(2014) - 2.7 to 36%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi