emin

Ống phát hiện nhanh khí Carbonyl sulphide COS Gastec 21 (5~200ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 21
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 10 ~ 100 ppm
Thang đo:
+ 5 ~ 10 ppm, bơm 2 lần
+ 10 ~ 100 ppm, bơm 1 lần
+  100 ~ 200 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 3 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: xanh da trời sang vàng
Phương trình phản ứng:
- COS + I2O5 + H2SO4 → SO2 + CO2
-  SO2 + BaCl2 + H2O → BaSO3+ 2HCl
-  HCl + Base → Chloride
Hệ số biến đổi: 10% (10 ~ 30 ppm), 5% (30 ~ 100 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
5 to 10 ppm 10 to 100 ppm 100 to 200 ppm
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 3 minutes per pump stroke
Detecting Limit 1 ppm (n=2)
Colour Change Blue → Yellow
Reaction Principle COS + I2O5 + H2SO4 → SO2 + CO2
SO2 + BaCl2 + H2O → BaSO3+ 2HCl
HCl + Base → Chloride
Coefficient of Variation 10% (for 10 to 30 ppm), 5% (for 30 to 100 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Carbon disulphide   + Yellow
sulphur dioxide   + Yellow
Butane 5000 ppm No
Propane 5000 ppm No
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
5ppm(2014) - 12 to 19%

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi