emin

Ống phân tích chất lượng đa khí Polytec-II Gastec 25 (NH3,SO2,H2S,CO)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 25
Xuất xứ: Nhật Bản

Khí hoặc hơi đo: NH3,SO2,H2S,CO
Số lần bơm: 1
Thời gian lấy mẫu: 1 phút mỗi lần bơm
Số lượng ống: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S

Catalog

Manual

Specification
Number of Pump Stroke 1
Sampling Time 1 minute per pump stroke
Shelf Life 2 Years
Reaction Principle NH3:Neutralising reaction
SO2:Free acid is produced →acid-base reaction
H2S:Sulphuric compound is produced
CO:Reduction reaction with Palladium compound
Colour Change of Each Layer
Substance Conc.
(ppm)
Colour Change
NH3 SO2 H2S CO
Ammonia 0.5
5
Yellow (Inlet)
Yellow (9mm)
- - -
Hydrogen Chloride 5 - Yellow (3mm) - -
Chlorine 1 - Yellow (3mm) - -
Sulphur Dioxide 1
2
- Yellow (Inlet)
Yellow (6mm)
- -
Nitrogen Dioxide 3 - Purple (Inlet) - -
Hydrogen Sulphide 10 - - Brown (Inlet) -
Carbon Monoxide 10 - - - Blackish brown (Inlet)
Hydrogen 10000 - - -

Blackish brown(Whole layer)

Olefin HCs 10000 - - - Blackish brown(Whole layer)
Mercaptans 10       Blackish brown (Inlet)

(1) Amines give the same discolouration with Ammonia.
(2) If Hydrogen Sulphide layer was wholly discoloured by Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide layer may be interfered.
(3) If Nitrogen Dioxide is higher than 60 ppm CO layer discolours red.
(4) (Inlet) means the approximate gas concentration discolour the inlet of the layer.
(5) (Whole layer) means the approximate gas concentration discolour the reagent of the whole layer.

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi