emin

Ống phân tích chất lượng đa khí Polytec-IV Gastec 27 (NH3,HCl,H2S,SO2,NO2,CO,CO2)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 27
Xuất xứ: Nhật Bản

Khí hoặc hơi đo: NH3,HCl,H2S,SO2,NO2,CO,CO2
Số lần bơm: 1
Thời gian lấy mẫu: 30 giây mỗi lần bơm
Số lượng ống: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S

Catalog

Manual

Number of Pump Stroke

  1
Sampling Time 30sec. per pump stroke
Shelf Life 1.5 Years
Reaction Principle 1.Neutralising reaction
2.Reaction with indicator
3.Reaction with copper sulphate
4.Reaction with barium chloride and indicator.
5.Reaction with o-tolidine
6.Reduction reaction
7.Neutralising reaction
Colour Change of Each Layer
Substance Conc.
(ppm)
Colour Change
1
(Purple )
2
(Yellow)
3
(White)
4
(Blue)
5
(White)
6
(Yellow)
7
(Blue)
Ammonia 25
150
Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - - - -
Diethylamine 25
150
Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - - - -
Hydrogen Chloride 5
150
- Red
(Inlet)
Red
(WL)
- - - - -
Hydrogen Sulphide 10
120
200
800
- - Brown
(Inlet)
Brown
(WL)
Brown
(WL)
Brown
(WL)
- -BB
(Inlet)
BB
(WL)
-
Chlorine 5
20
50
- - - Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
Yellow
(WL)


Yellow
(Inlet)
Yellow (WL)
- -
Sulphur Dioxide 10
50
- - - Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - -
Nitrogen Dioxide 5
30
- - - Purple
(WL)
Purple
(WL)
YO
(Inlet)
YO
(WL)
- -
Carbon Monoxide 25
100
- - - - - BB (Inlet)
BB (WL)
-
Hydrogen 50000
100000
- - - - - Gray(WL)
BB (WL)
-
Phosphine 50
700
- - - - - BB
(Inlet)
BB
(WL)
-
Acetylene 200
2000
- - - - - BB
(Inlet)
BB
(WL)
-
Ethylene 10000 - - - - - BB
(Inlet)
-
Propylene 10000
50000
- - - - - Gray
((Inlet)
Gray
(WL)
-
Methyl Mercaptan 200
1000
- - - - - YO
(Inlet)
YO
(WL)
-
Carbon Dioxide 5000
20000
- - - - - - Brown
(Inlet)
Brown
(WL)
WL: Whole layer; BB: Blackish brown; YO: Yellowish orange;
(1) Amines stain layer 1 similarly to Ammonia.
(2) Olefins stain layer 6 similarly to Carbon Monoxide.
(3) (Inlet) means the approximate gas concentration discolor the inlet of the layer.
(4) (Whole layer) means the approximate gas concentration discolor the reagent of the layer.

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi