emin

Ống phân tích chất lượng đa khí Polytec-V Gastec 28 (HCl,COCl2,SO2,NO2,H2S, HCN,CO,CO2)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 28
Xuất xứ: Nhật Bản

Khí hoặc hơi đo: HCl,COCl2,SO2,NO2,H2S, HCN,CO,CO2
Số lần bơm: 1
Thời gian lấy mẫu: 30 giây mỗi lần bơm
Số lượng ống: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S

Chi tiết

Catalog

Manual

Specification
Number of Pump Stroke 1
Sampling Time 30sec. per pump stroke
Shelf Life 1.5 Years
Reaction Principle 1.Reaction with indicator
2.Reaction with p-Dimethylaminobenzaldehyde
3.Reaction with Barium Chloride and indicator
4.Reaction with o-Tolidine
5.Reaction with Lead Acetate
6.Reaction with Silver (I) Nitrate and indicator
7.Reaction with Sodium Hydrogen Sulphite
8.Neutralising reaction
Colour Change of Each Layer
Substance Conc.
(ppm)
Colour Change
1
(Pale Yellow)
2
(White)
3
(Blue)
4
(White)
5
(White)
6
(Yellow)
7
(Yellow)
8
(Blue)
Hydrogen Chloride 5
150
Red
(Inlet)
Red
(WL)
- - - - - - -
Phosgene 0.5
20
- Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - - - -
Chlorine 7
50
- Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - - - -
Sulphur Dioxide 10
50
- - Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - - -
Nitrogen Dioxide 5
30
- Yellow
(Inlet)
- Yellow
(Inlet)
Yellow
(WL)
- - - -
Hydrogen Sulphide 10
200
800
- - - - Brown(Inlet)
Brown(WL) Brown(WL)


Pink(Inlet) Pink(WL)
- -
Hydrogen Cyanide 5
30
- - - - - Pink(Inlet) Pink(WL) - -
Carbon Monoxide 25
100
- - - - - - BB (Inlet)
BB (WL)
-
Hydrogen 50000
100000
- - - - - - Gray(WL)
BB (WL)
-
Hydrogen Phosphide 0.5
5
50
700
- - - - - Pink(Inlet)
Pink(WL)
Pink(WL) Pink(WL)


BB (Inlet)
BB (WL)
-
Acetylene 200
2000
- - - - - - BB (Inlet)
BB (WL)
-
Ethylene 10000 - - - - - - BB (Inlet) -
Propylene 10000
50000
- - - - - - Gray(Inlet) Gray (WL) -
Methyl Mercaptan 200
1000
- - - - - - YO (Inlet)
YO (WL)
-
Carbon Dioxide 5000
20000
- - - - - - - Brown
(Inlet)
Brown
(WL)

Note: WL: Whole layer; BB: Blackish brown; YO: Yellowish orange;

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi