Ống phát hiện nhanh khí Phosphine PH3 Gastec 7LA (0.05-9.8ppm)


Vạch chỉ thị: 0.2~ 1.5 ppm
Thang đo:
+ 0.05~0.1ppm, bơm 10 lần
+ 0.1~1.5 ppm, bơm 5 lần
+ 1.5~2.5ppm, bơm 3 lần
+ 2.5~9.8ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Vàng sang đỏ
Phương trình phản ứng: PH3 +3HgCl2 → P(HgCl)3 + 3HCl, HCl + Base → Chloride
Hệ số biến đổi: 10% (0.1 ~ 0.4 ppm), 5% (0.4 ~ 1.5 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.05 to
0.1 ppm
0.1 to
1.5 ppm
1.5 to
2.5 ppm
2.5 to
9.8 ppm
Number of Pump Strokes
10 5 3 1
Correction Factor
1/2 1 1.7 6.5
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.02 ppm (n = 10)
Colour Change Yellow → Red
Reaction Principle PH3 +3HgCl2 → P(HgCl)3 + 3HCl
HCl + Base → Chloride
Coefficient of Variation 10% (for 0.1 to 0.4 ppm), 5% (for 0.4 to 1.5 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Arsine 1/10 time + Red
Hydrogen chloride   No No
Diborane   No No
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch