Ống test nhanh khí Carbon monoxide CO Gastec 1HH (1-50%)

Vạch chỉ thị: 2~50%
Thang đo:
+ 1 ~ 2%, 1 lần bơm
+ 2 ~ 50%, 1/2 lần bơm
Thời gian lấy mẫu: 1 phút mỗi 1/2 lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng → nâu đen
Phương trình phản ứng: 5CO + I2O5 + H2S2O7 → I2
Hệ số biến đổi: 10% (2 ~15 %), 5% (15 ~ 50 %)
Số ống trong hộp: 10 ống
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

t of Variation 10% (for 2 to 15 %), 5% (for 15 to 50 %)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Acetylene 0.2% Puls error Blackish brown
Olefines
(Ethylene, Propylene)
2/3 Puls error Brown
Butane 1% Puls error Pale brown (whole layer)
Propane 20% Puls error
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
25 ppm(2014) - 12.5 to 74%

 

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch