emin

Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen sulphide H2S Gastec 4HT (1~40%)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Vạch chỉ thị: 2 ~ 20 %
Thang đo:
+ 1 ~ 2 %, bơm 2 lần
+ 2 ~ 20 %, bơm 1 lần
+ 20 ~ 40 %, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: xanh da trời nhạt sang nâu đen
Phương trình phản ứng: H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4
Hệ số biến đổi: 10% ( 2 ~ 6 %), 5% ( 6 ~ 20 %)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
1 to 2 % 2 to 20 % 20 to 40 %
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.2% (n=2)
Colour Change Pale Blue → Blackish Brown
Reaction Principle H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4
Coefficient of Variation 10% (for 2 to 6 %), 5% (for 6 to 20 %)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
sulphur dioxide 5% No
Mercaptans 10% + No
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm 5 ppm 4.0 to 44%

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi