Bộ thực hành truyền thông tương tự GOTT GOTT-ACT-9329

MODULE

MẠCH DAO ĐỘNG RF & LỌC TÍCH CỰC BẬC 2 - CODE 600-101

Mạch lọc tích cực bậc 2

• Thực hành 1: Bộ lọc thông thấp tích cực bậc 2

• Thực hành 2: Bộ lọc thông cao tích cực bậc 2

• Thực hành 3: Bộ lọc dải thông tích cực bậc 2

• Thực hành 4: Bộ lọc dải chặn tích cực bậc 2

Dao động RF

• Thực hành 1: Dao động Colpitts

• Thực hành 2: Dao động Hartley

• Thực hành 3: Dao động tinh thể

• Thực hành 4: Dao động điều khiển bằng điện áp

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ FM - CODE 600-104

Điều chế FM

• Thực hành 1: Bộ điều chế FM MC4046

• Thực hành 2: Bộ điều chế FM LM565 FM

Giải điều chế FM

• Thực hành 1: Bộ giải điều chế FM MC4046

• Thực hành 2: Bộ giải điều chế FM LM566

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ AM - CODE 600-102

Bộ điều chế AM

• Thực hành 1: Bộ điều chế AM dùng Transitor 

• Thực hành 2: Bộ giải điều chế AM MC1496 

Giải điều chế AM 

• Thực hành 1: Máy phát hiện điốt

• Thực hành 2: Bộ tách sóng nhân 

GHÉP KÊNH & TÁCH KÊNH TDM - CODE 600-105

Bộ ghép kênh TDM

• Thực hành 1: Máy phát dạng sóng

• Thực hành 2: Bộ ghép kênh TDM 

Bộ tách kênh TDM

• Thực hành 1: Bộ tách kênh TDM

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ DSB-SC VÀ SSB- CODE 600-103

Bộ điều chế DSB-SC và SSB

• Thực hành 1: Bộ điều chế DSB-SC

• Thực hành 2: Bộ giải điều chế SSB 

Bộ giải điều chế DSB-SC và SSB 

• Thực hành 1: Bộ tách sóng nhân giải điều chế DSB-SC

• Thực hành 2: Bộ tách sóng nhân giải điều chế SSB

GHÉP KÊNH & TÁCH KÊNH FDM- CODE 600-106

Bộ ghép kênh FDM

• Thực hành 1: Bộ tạo tín hiệu FDM

• Thực hành 2: Bộ tạo tín hiệu điều chế DSB-SC

• Thực hành 3: Bộ ghép kênh FDM 

Bộ tách kênh FDM

• Thực hành 1: Bộ tách kênh FDM

CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ - KỸ THUẬT SỐ VÀ KỸ THUẬT SỐ- TƯƠNG TỰ - CODE 600-107

Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số

• Thực hành 1: Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số ADC0804

• Thực hành 2: Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số ADC0809

Chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự

• Thực hành 1: Mạng DAC R-2R

• Thực hành 2: Bộ chuyển đổi DAC 0800 

CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ & PHỤC HỒI TÍN HIỆU – CODE 600-108

Bộ chuyển đổi tần số

• Thực hành 1: Ghép tần số

• Thực hành 2: Chuyển đổi tần số tăng/ giảm

Phục hồi tín hiệu

• Thực hành 1: Mạch phục hồi tín hiệu sóng mang

• Thực hành 2: Mạch phục hồi xung nhịp 

BỘ NGUỒN DC & PHÁT HÀM (CHỌN MUA THÊM) – CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu- ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải 2 màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC và phát hàm 

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

- CODE: 500-107

Chi tiết

Datasheet


MÔ TẢ

• Thiết kế và thực hành mạch lọc tích cực bậc 2 và dao động RF.

• Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế AM và FM.

• Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế DSB / SC và SSB.

• Thiết kế và thực hiện ghép kênh và tách kênh TDM và FDM. 

• Thiết kế và thực hành mạch biến tần và phục hồi tín hiệu.

ĐẶC TRƯNG

• Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực tế chi tiết.

• Giáo trình bao gồm các kết quả dự kiến tham khảo. 

• Thảo luận vấn đề kèm theo câu trả lời cho người hướng dẫn 

• Chỉ cần máy hiện sóng để thu kết quả đo.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch