Bộ thực hành truyền thông tương tự & Kỹ thuật số GOTT GOTT-DAC-100

THIẾT KẾ MẠCH DAO ĐỘNG RF & MẠCH LỌC BẬC 2 - CODE 100-101

Thiết kế mạch dao động RF

• Thực hành 1: Mạch dao động Colpitts (Tần số dao động: 1 MHz ~ 10 MHz)

• Thực hành 2: Mạch dao động Hartley (Tần số dao động: 500 kHz ~ 2 MHz)

Thiết kế mạch lọc bậc 2

• Thực hành 1: Mạch LPF bậc 2 (Tần số thấp -3 dB Tần số: 1 kHz ~ 10 kHz)

• Thực hành 2: Mạch HPF bậc 2 (Tần số cao -3 dB: 800 Hz ~ 8 kHz)

• Thực hành 3: Mạch BPF bậc 2 (Tần số trung tâm: 6 kHz; Băng thông: 10kHz)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ- CODE 100-102

Thiết kế mạch điều chế biên độ AM

• Thực hành 1: Mạch điều chế biên độ (Tín hiệu sóng mang: 500 kHz ~ 3 MHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz)

Thiết kế mạch giải điều chế biên độ

• Thực hành 1: Mạch tách sóng điốt AM (Tín hiệu sóng mang: 200 kHz ~ 300 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz)

• Thực hành 2: Mạch tách sóng nhân AM (Tín hiệu sóng mang: 500 kHz ~ 3 MHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz; Chỉ số điều chế: 50%)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ - CODE 100-103

Thiết kế mạch điều chế tần số

• Thực hành 1: Đo thông số kỹ thuật MC1648 VCO (Tần số dao động: 2 MHz ~ 3 MHz)

• Thực hành 2: Mạch FM MC1648 (Tín hiệu sóng mang: 2,8 MHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 3 kHz ~ 8 kHz)

• Thực hành 3: Đo thông số kỹ thuật LM566 VCO (Tần số dao động: 1 kHz ~ 30 kHz)

• Thực hành 4: Mạch FM LM566 (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 5 kHz)

Thiết kế mạch giải điều chế tần số

• Thực hành 1: Đo thông số kỹ thuật LM565 PLL (Tần số tự nhiên: 0,6 kHz ~ 77 kHz; Dải khóa pha: 1,1 kHz ~ 3,9 kHz; Dải bắt pha: 1,2 kHz ~ 3,8 kHz)

• Thực hành 2: Thông số kỹ thuật điện áp và tần số LM565 PLL (Tần số tín hiệu đầu vào: 0,5 kHz ~ 23,5 kHz; Điện áp đầu ra: 3V ~ 4,5V)

• Thực hành 3: Mạch vòng khóa pha LM565 (Tần số tự nhiên: 20 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1kHz ~ 3 kHz)

• Thực hành 4: Mạch phân biệt FM & AM (Tần số tự nhiên: 2 MHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz)

BỘ CHUYỂN ĐỔI TƯỢNG TỰ - KỸ THUẬT SỐ & KỸ THUẬT SỐ- TƯƠNG TỰ - CODE 100-104

Thiết kế mạch chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số

• Thực hành 1: Mạch ADC ADC0804 (Độ phân giải: 8 bit; Điện áp đầu vào tương tự: 0V ~ 5V)

• Thực hành 2: Mạch ADC ADC0809 (Độ phân giải: 8 bit; Điện áp đầu vào tương tự: 0V ~ 5V; Tần số xung nhịp: 120 kHz)

Thiết kế mạch chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự

• Thực hành 1: Mạch đơn cực DAC 0800 (Đầu vào kỹ thuật số: 8 bit; Đầu ra tương tự: 0V ~ 5V; Giá trị bước: 0,009V)

• Thực hành 2: Mạch lưỡng cực DAC 0800 (Đầu vào kỹ thuật số: 8 bit; Đầu ra tương tự: -5V ~ 5V; Giá trị bước: 0,038V)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG - CODE 100-105

Thiết kế mạch điều chế độ rộng xung

• Thực hành 1: Mạch PWM UA741 (Tín hiệu sóng mang: 1,5 kHz ~ 2 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 500Hz)

• Thực hành 2: Mạch PWM LM566 (Tín hiệu sóng mang: 5 kHz ~ 10 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 1 kHz)

Thiết kế mạch giải điều chế độ rộng xung

• Thực hành 1: Mạch giải điều chế PWM (Tín hiệu sóng mang: 5 kHz ~ 6 kHz; Tần số tín hiệu âm thanh: 500 Hz ~ 700 Hz)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ KHÓA DỜI BIÊN ASK - CODE 100-106

Thiết kế mạch điều chế ASK

• Thực hành 1: Mạch điều chế ASK (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz ~ 100 kHz; Tần số tín hiệu điều chế: 1 kHz ~ 10 kHz)

Thiết kế mạch giải điều chế ASK

• Thực hành 1: ASK Mạch phát hiện không kết hợp (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz ~ 100 kHz; Tần số tín hiệu điều chế: 1 kHz ~ 10 kHz)

• Thực hành 2: Mạch phát hiện kết hợp ASK (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz ~ 100 kHz; Tần số tín hiệu điều chế: 1 kHz ~ 10 kHz)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH CHUYỂN TẦN SỐ FSK - CODE 100-107

Thiết kế mạch điều chế FSK

• Thực hành 1: Mạch điều chế FSK (Tín hiệu không gian: 1370 Hz; Tín hiệu đánh dấu: 870 Hz; Tín hiệu dữ liệu: 200 Hz ~ 5 kHz) 

Thiết kế mạch giải điều chế FSK

• Thực hành 1: Mạch giải điều chế FSK (Tín hiệu không gian: 1370 Hz; Tín hiệu đánh dấu: 870 Hz; Tín hiệu dữ liệu: 200 Hz ~ 5 kHz)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH CHUYỂN VỀ PHA PSK- CODE 100-108

Thiết kế mạch điều chế PSK

• Thực hành 1: Mạch điều chế PSK (Tín hiệu sóng mang: 100 kHz; Tốc độ dữ liệu: 200 bps; Tín hiệu dữ liệu: 100 Hz ~ 1kHz)

Thiết kế mạch giải điều chế PSK

• Thực hành 1: Mạch giải điều chế PSK (Tín hiệu sóng mang: 100 kHz; Tốc độ dữ liệu: 400 bps ~ 1000 bps; Tín hiệu dữ liệu: 100 Hz ~ 1kHz)

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ QPSK - CODE 100-109

Thiết kế mạch điều chế QPSK

• Thực hành 1: Mạch tách bit (Tốc độ dữ liệu: 100 bps ~ 1000 bps)

• Thực hành 2: Mạch điều chế QPSK (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz; Tốc độ dữ liệu: 1000bps)

Thiết kế mạch giải điều chế QPSK

• Thực hành 1: Mạch tín hiệu và mạch PLL (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz; Tốc độ dữ liệu: 1000 bps)

• Thực hành 2: Mạch giải điều chế QPSK (Tín hiệu sóng mang: 20 kHz; Tốc độ dữ liệu: 1000 bps)

BỘ PHÁT HÀM & NGUỒN DC (CHỌN MUA THÊM) – CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu- ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải 2 màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC & phát hàm  

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

CODE: 500-107

Chi tiết

Datasheet


MÔ TẢ

• Thiết kế và thực hành các bộ dao động và bộ lọc RF.

• Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế tương tự biên độ và tần số (AM & FM).

• Thiết kế và thực hành bộ chuyển đổi tương tự và kỹ thuật số.

• Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế ASK và FSK.

• Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế PSK và QPSK.

TÍNH NĂNG

• Hiểu lý thuyết cơ bản về truyền thông kỹ thuật số và tương tự.

• Khả năng Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế tương tự.

• Khả năng Thiết kế và thực hiện điều chế và giải điều chế kỹ thuật số.

• Hiểu các ứng dụng của mạch điều chế cân bằng.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch