Bộ thực hành truyền thông kỹ thuật số GOTT GOTT-DCT-9329

MODULE 

MÃ HÓA & GIẢI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN - CODE 145-551

Bộ mã hóa đường truyền

• Thực hành 1:

Bộ mã hóa tín hiệu NRZ đơn cực và lưỡng cực

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 1kbps ~ 4kbps.

• Thực hành 2:

Bộ mã hóa tín hiệu RZ đơn cực và lưỡng cực

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 1kbps ~ 2.5kbps, CLK: 2 kHz ~ 5 kHz.

• Thực hành 3:

Bộ mã hóa tín hiệu AMI

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 50 bps ~ 250 bps, CLK: 100 Hz ~ 500 Hz.

• Thực hành 4: Bộ mã hóa tín hiệu Manchester

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 100bps ~ 400bps, CLK: 200 Hz ~ 800 Hz.

Bộ giải mã đường truyền

• Thực hành 1:

Bộ giải mã tín hiệu NRZ đơn cực và lưỡng cực

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 1 kbps ~ 4 kbps

• Thực hành 2:

Bộ giải mã tín hiệu RZ đơn cực và lưỡng cực

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 1 kbps ~ 2,5 kbps, CLK: 2 kHz ~ 5 kHz

• Thực hành 3:

Bộ giải mã tín hiệu AMI

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 50 bps ~ 250 bps, CLK: 100 Hz ~ 500 Hz

• Thực hành 4: Bộ giải mã tín hiệu Manchester

Loại tín hiệu: TTL, Tốc độ dữ liệu: 100 bps ~ 400 bps, CLK: 200 Hz ~ 800 Hz.

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ PWM - CODE 145-552

Bộ điều chế PWM

• Thực hành 1: Bộ điều chế độ rộng xung UA741

Tín hiệu sóng mang: 1,5kHz ~ 2 kHz, Tín hiệu âm thanh: 500Hz.

• Thực hành 2: Bộ điều chế độ rộng xung LM555

Tín hiệu sóng mang: 5kHz ~ 10 kHz, Tín hiệu âm thanh: 1kHz

Bộ giải điều chế PWM

• Thực hành 1:

Bộ giải điều chế PWM

Tín hiệu sóng mang: 5kHz ~ 6 kHz, Tín hiệu âm thanh: 500Hz ~ 700 Hz

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ PCM - CODE 145-553

Bộ điều chế PCM

• Thực hành 1:

Bộ điều chế PCM

Tần số mẫu tích hợp: 8 kHz, Tần số hoạt động tích hợp: 2048 kHz, Tín hiệu âm thanh: 100 Hz ~ 2 kHz.

Bộ giải điều chế PCM

• Thực hành 1:

Bộ giải điều chế PCM

Tần số mẫu tích hợp: 8 kHz, Tần số hoạt động tích hợp: 2048 kHz, Tín hiệu âm thanh: 100 Hz ~ 2 kHz

 ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ DELTA - CODE 145-554

Bộ điều chế Delta

• Thực hành 1: Bộ điều chế Delta

Loại tín hiệu mẫu: TTL CLK, Tần số mẫu: 32 kHz ~ 256 kHz, Tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz.

Bộ giải điều chế Delta

• Thực hành 1: Bộ giải CODE Delta

Loại tín hiệu mẫu: TTL CLK, Tần số mẫu: 32 kHz ~ 256 kHz, Tín hiệu âm thanh: 1 kHz ~ 3 kHz.

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ DELTA THÍCH NGHI- CODE 145-555

Bộ điều chế Delta thích nghi

• Thực hành 1: Bộ điều biến Delta thích nghi

Loại tín hiệu mẫu: TTL CLK, Tần số mẫu: 32 kHz ~ 128 kHz, Tín hiệu âm thanh: 500 Hz ~ 1 kHz

Bộ giải điều chế Delta thích nghi

• Thực hành 1: Bộ giải điều chế Delta thích nghi

Loại tín hiệu mẫu: TTL CLK, Tần số mẫu: 64 kHz ~ 256 kHz, Tín hiệu âm thanh: 500 Hz ~ 1 kHz

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ ASK - CODE 145-556

Bộ điều chế ASK

• Thực hành 1: Tín hiệu sóng mang bộ điều chế XR 2206 ASK: 20 kHz, Tốc độ dữ liệu: 1 kbps.

• Thực hành 2: Tín hiệu sóng mang bộ điều chế MC 1496 ASK: 20 kHz ~ 100 kHz, Tốc độ dữ liệu: 2 kbps

Giải điều chế ASK

• Thực hành 1: Bộ giải CODE ASK không đồng bộ (I) (Sử dụng XR2206 làm tín hiệu ASK được điều chế)

Tín hiệu sóng mang: 20 kHz, Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 1 kbps.

• Thực hành 2: Bộ giải CODE ASK không đồng bộ (II) (Sử dụng MC1496 làm tín hiệu ASK được điều chế)

 Tín hiệu sóng mang: 20 kHz, Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 1 kbps.

• Thực hành 3: Bộ giải CODE ASK đồng bộ

Tín hiệu sóng mang: 100 kHz, Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 2 kbps

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ FSK - CODE 145-557

Bộ điều chế FSK

• Thực hành 1: Bộ điều chế FSK XR2206

Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 400 bps.

• Thực hành 2: Bộ điều chế LMK LM566

Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 400 bps.

Bộ giải điều chế FSK

• Thực hành 1: Bộ giải điều chế E FSK (I) (Sử dụng XR2066 làm tín hiệu FSK được điều chế)

Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 400 bps.

• Thực hành 2: Bộ giải điều chế FSK (II) (Sử dụng LM566 làm tín hiệu FSK được điều chế)

Tốc độ dữ liệu: 200 bps ~ 400 bps.

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ PSK - CODE 145-558

Bộ điều chế PSK

• Thực hành 1: Bộ điều chế PSK

Tín hiệu sóng mang: 100 kHz, Tốc độ dữ liệu: 200 bps.

Bộ giải điều chế PSK

• Thực hành 1: Bộ giải CODE PSK

Tín hiệu sóng mang: 100 kHz, Tốc độ dữ liệu: 200 bps

BỘ NGUỒN DC & PHÁT HÀM (CHỌN MUA THÊM) – CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu- ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

MODULE CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC & phát hàm 

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

CODE: 500-107


Chi tiết

Datasheet


MÔ TẢ

• Thiết kế và thực hành điều chế và giải điều chế ASK, FSK và PSK.

• Thiết kế và thực hành bộ điều chế và giải điều chế DM và ADM.

• Thiết kế và thực hành bộ điều chế PWM và PCM.

ĐẶC TRƯNG

• Các ứng dụng của bộ điều chế và bộ giải điều chế kỹ thuật số.

• Khả năng thiết kế và thực hành bộ điều chế và giải điều chế kỹ thuật số.

• Ứng dụng của bộ điều chế và bộ giải điều chế kỹ thuật số.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch