Bộ thực hành thiết kế mạch chủ động vi sóng GOTT GOTT-MAC-157

MODULE

THIẾT KẾ VÀ ĐO MẠCH PHỐI HỢP ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI MICROSTRIP - CODE 157-161

Thiết kế và đo mạch phối hợp đường truyền vi dải microstrip 

• Thực hành 1: Đo mạng phối hợp biến áp trở kháng λ/4 (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S11 <- 10 dB)

• Thực hành 2: Đo mạng phối hợp ống dẫn sóng ngắn và đơn cân bằng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S11 <-10 dB)

• Thực hành 3: Đo mạng phối hợp ống dẫn sóng mở đơn cân bằng vô tuyến (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S11 <-10 dB)

• Thực hành 4: Đo mạng phối hợp ống dẫn sóng mở (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S11 <-10 dB)

THIẾT KẾ VÀ ĐO BỘ KHUÊCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP & DAO ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN ÁP- CODE 157-162

Thiết kế và đo lường bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA)

• Thực hành 1: Đo đáp ứng tần số (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; S11 <-10 dB, S22 <-10 dB, S21> -10 dB)

• Thực hành 2: Đo hệ số tiếng ồn (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; NF <1.8 dB)

• Thực hành 3: Đo điểm nén 1 dB (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S1dB> -15 dBm)

Thiết kế và đo dao động điều khiển bằng điện áp

• Thực hành 1: Đo tần số dao động và công suất đầu ra (Tần số dao động: 2350 ~ 2450 MHz; Công suất đầu ra:> -5 dBm)

• Thực hành 2: Đo độ nhiễu pha (Độ nhiễu pha: -90 ~ -100 dBc / Hz @ 100 kHz)

• Thực hành 3: Đo hệ số khuếch đại và Băng thông điều chỉnh (Hệ số khuếch đại: 10 ~ 20 MHz / Volt; Băng thông có thể điều chỉnh: 60 ~ 70 MHz)

• Thực hành 4: Đo hệ số đẩy (Hình đẩy: 8 MHz / Volt)

THIẾT KẾ VÀ ĐO BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT- CODE 157-163

Thiết kế và đo bộ tiền khuếch đại

• Thực hành 1: Đo đáp ứng tần số (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; S11 <-10 dB, S22 <-10 dB, S21> -10 dB)

• Thực hành 2: Đo điểm nén 1 dB (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S1dB> 5 dBm)

• Thực hành 3: Đo điểm chặn bậc 3 (Tần số hoạt động: 2400 MHz; OIP3> 25 dBm)

Thiết kế và đo bộ khuếch đại công suất

• Thực hành 1: Đo độ phẳng khuêch đại (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; Độ phẳng: ± 1,5 dB)

• Thực hành 2: Đo điểm nén 1 dB (Tần số hoạt động: 2400 MHz; S1dB> 23 dBm)

• Thực hành 3: Đo điểm chặn đầu ra bậc 3 (Tần số hoạt động: 2400 MHz; OIP3> 40 dBm)

• Thực hành 4: Đo tỷ lệ cơ bản và sóng hài (Tần số hoạt động: 2400 MHz)

THIẾT KẾ VÀ ĐO ĐIỀU KHIỂN VÒNG KHÓA PHA & VÒNG KHÓA PHA - CODE 157-164

Thiết kế và đo bộ điều khiển vòng khóa pha

• Thực hành 1: Kiểm tra LCD và Bàn phím (Hiển thị tần số khóa: Phát hiện trạng thái bị khóa)

• Thực hành 2: Kiểm tra tín hiệu điều khiển MB 15E07 (Tần số khóa: 2250 ~ 2350 MHz; Tần số bước: 1 MHz, 10 MHz)

Thiết kế và đo vòng khóa pha

• Thực hành 1: Đo đáp ứng tần số Bộ lọc vòng lặp (Tần số 3 dB: 12,5 kHz)

• Thực hành 2: Đo PLL và Nhiễu pha (Nhiễu pha <-100 dBc / Hz @ 100 kHz)

• Thực hành 3: Đo thời gian khóa PLL (Thời gian khóa <5 ms)

THIẾT KẾ VÀ ĐO BỘ TRỘN CÂN BẰNG & BỘ TRỘN LOẠI BỎ HÌNH ẢNH - CODE 157-165

Thiết kế và đo bộ trộn cân bằng

• Thực hành 1: Đo tổn hao chuyển đổi so với công suất LO (RF: 2420 MHz, LO: 2350 MHz; Tổn hao chuyển đổi: <15 dB)

• Thực hành 2: Đo tổn thất chuyển đổi so với công suất RF (RF: 2420 MHz, LO: 2350 MHz; Tổn hao chuyển đổi: <15 dB, S1dB> 0 dBm)

• Thực hành 3: Đo điểm chặn bậc 3 (RF: 2420 MHz, LO: 2350 MHz; OIP3> 10 dBm)

• Thực hành 4: Đo băng thông IF (RF: 2360 ~ 2450 MHz, LO: 2350 MHz; Băng thông IF:> 100 MHz)

• Thực hành 5: Đo cách ly (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; Cách ly:> 20 dB)

Thiết kế và đo bộ trộn loại bỏ hình ảnh

• Thực hành 1: Đo tổn hao chuyển đổi so với công suất LO (RF: 2420 MHz; LO: 2350 MHz; Tổn hao chuyển đổi: <15 dB)

• Thực hành 2: Đo tổn hao chuyển đổi so với công suất RF (RF: 2420 MHz; LO: 2350 MHz; Tổn hao chuyển đổi: <15 dB, S1dB> 5 dBm)

• Thực hành 3: Đo điểm chặn bậc 3 (RF: 2420 MHz; LO: 2350 MHz; OIP3> 15 dBm)

• Thực hành 4: Đo cách ly (Tần số hoạt động: 2350 ~ 2450 MHz; Cách ly:> 30 dB)

• Thực hành 5: Đo mức loai bỏ hình ảnh (RF: 2250 ~ 2350 MHz; LO: 2350 MHz; Mức loại bỏ hình ảnh:> 30 dB)

THIẾT KẾ VÀ ĐO ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ IQ - CODE 157-166

Thiết kế và đo bộ điều chế IQ

• Thực hành 1: Đo bộ điều chế PSK (Tần số hoạt động: 70,7 MHz; Tốc độ dữ liệu:> 100 kbps)

• Thực hành 2: Đo bộ điều chế QPSK (Tần số hoạt động: 70,7 MHz; Tốc độ dữ liệu:> 100 kbps)

Thiết kế và đo bộ giải điều chế IQ

• Thực hành 1: Đo bộ giải điều chế PSK (Tần số hoạt động: 70,7 MHz; Tốc độ dữ liệu:> 100 kbps)

• Thực hành 2: Đo bộ giải điều chế QPSK (Tần số hoạt động: 70,7 MHz; Tốc độ dữ liệu:> 100 kbps)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ PHÁT KHÔNG DÂY KỸ THUẬT SỐ - CODE 157-167

Thiết kế và thực hành bộ phát không dây kỹ thuật số

• Thực hành 1: Đo công suất đầu ra (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Pout> 10 dBm)

• Thực hành 2: Đo công suất đầu ra sóng hài (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Bĩu môi <-45 dBm)

• Thực hành 3: Đo tín hiệu điều chế (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Loại điều chế: FSK)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ THU KHÔNG DÂY KỸ THUẬT SỐ - CODE 157-168

Thiết kế và thực hành bộ thu không dây kỹ thuật số

• Thực hành 1: Đo độ nhạy (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Độ nhạy của máy thu:> -80 dBm)

• Thực hành 2: Đo tín hiệu giải điều chế (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Loại bộ giải điều chế: FSK)

• Thực hành 3: Đo mức loại bỏ hình ảnh (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Mức loại bỏ hình ảnh:> 30 dB)

BỘ NGUỒN DC & PHÁT HÀM (CHỌN MUA THÊM) – CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu/ ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải 2 màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC & phát hàm 

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

- CODE: 500-107

Chi tiết

Datasheet


MÔ TẢ

• Thiết kế và thực hành mô-đun bộ thu vi sóng front-end.

• Thiết kế và thực hành mô-đun bộ phát vi sóng front-end.

• Thiết kế và thực hành bộ dao động điều khiển bằng điện áp và vòng khóa pha.

• Thiết kế và thực hành bộ điều chế và giải điều chế IQ.

• Thiết kế và thực hành mô đun thu phát không dây kỹ thuật số

TÍNH NĂNG

• Đào tạo các kỹ thuật viên và kỹ sư truyền thông không dây.

• Để hiểu các ứng dụng và phép đo của XZs và thiết bị truyền thông.

• Thiết kế và thực hành mạch mô-đun vi sóng.

• Để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và công nghiệp.

• Dây nối 2 mm nối các điểm kiểm tra.

• Dây nối 4mm được sử dụng trong toàn bộ điểm DCV.

• Mỗi mô-đun có thể liên kết với nhau với nối chữ U 4mm cho mặt đất 12 v + 12 v.

• Chỉ báo LED 4mm cho mỗi nguồn DCV + 12 v và -12v hoặc + 5v và 5v.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch