Bộ thực hành truyền thông sợi quang GOTT GOTT-OFC-334

MODULE

MODULE BỘ PHÁT - CODE 334-001

• Bước sóng ánh sáng truyền qua: 660nm và 820 nm.

• Tốc độ dữ liệu: 1 Mbps.

• Băng thông bộ phát: 1 MHz.

• Bao gồm các máy phát kỹ thuật số và tương tự, mạch chuyển đổi E / O.

• Thiết bị đầu cuối micro và bộ khuếch đại âm thanh tích hợp.

• Tín hiệu đầu ra sóng hình sin tích hợp, đầu ra tần số và biên độ có thể điều chỉnh. 

    Biên độ: 2 Vpp; Tần số: 100 Hz ~ 2,5 kHz.

• Trình tạo dữ liệu kỹ thuật số tích hợp, tạo tín hiệu TTL và đầu ra mức CMOS.

• Bước sóng của đường truyền sợi quang: 500 nm ~ 1200 nm; Đầu nối ST và DIN

MODULE BỘ THU - CODE 334-002

• Bước sóng ánh sáng nhận được: 660nm và 820 nm.

• Tốc độ dữ liệu: 1 Mbps.

• Băng thông bộ thu: 1 MHz.

• Các bộ thu kỹ thuật số và analog, mạch chuyển đổi O / E.

• Bộ khuếch đại có thể điều chỉnh, có thể điều khiển loa 8 W.

 • Bước sóng đường truyền sợi quang: 500 nm ~ 1200 nm; Đầu nối ST và DIN.

MODULE ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TƯỢNG TỰ & KỸ THUẬT SỐ - CODE 334-003

Điều chế và giải điều chế

• Điều chế AM:

o Tín hiệu sóng mang: 540 kHz ~ 1600 kHz.

o Tín hiệu tần số âm thanh: 1 kHz ~ 2 kHz.

• Giải điều chế AM:

o Tín hiệu sóng mang: 540 kHz ~ 1600 kHz.

o Tín hiệu tần số âm thanh: 1 kHz ~ 2 kHz.

o Chỉ số điều chế: 50%.

Điều chế và giải điều chế FM

• Điều chế FM:

o Tín hiệu sóng mang: 20 kHz.

o Tín hiệu tần số âm thanh: 1 kHz ~ 5 kHz.

• Giải điều chế FM:

o Tần số tự nhiên: 20 kHz.

o Tín hiệu tần số âm thanh: 1kHz ~ 3 kHz.

Điều chế và giải điều chế CASK

• Điều chế ASK:

o Tín hiệu sóng mang: 20 kHz ~ 100 kHz.

o Tín hiệu dữ liệu: 100 bps ~ 1 kbps.

• Giải điều chế ASK:

o Tín hiệu sóng mang: 20 kHz ~ 100 kHz.

o Tín hiệu dữ liệu: 100 bps ~ 1 kbps.

Điều chế và giải điều chế FSK

• Điều chế FSK:

o Tín hiệu không gian: 1370 Hz.

o Tín hiệu đánh dấu: 870 Hz.

o Tín hiệu dữ liệu: 100bps ~ 500 bps.

• Giải điều chế FSK:

o Tín hiệu không gian: 1370 Hz.

o Tín hiệu đánh dấu: 870 Hz.

o Tín hiệu dữ liệu: 100 bps ~ 500 bps.

MODULE XỬ LÝ TÍN HIỆU KỸ THUẬT SỐ - CODE 334-004

Nguồn tín hiệu mã hóa & giải mã (CVSD)

• Tần số lấy mẫu: 16 kHz ~ 50 kHz.

• Tín hiệu tần số âm thanh: 100 Hz ~ 2 kHz.

• Tín hiệu mức đầu vào và đầu ra TTL. 

Bộ mã hóa & giải mã kênh (Manchester)

• Tín hiệu mức đầu vào TTL.

• CLK: 500 Hz ~ 1 kHz.

• Tốc độ dữ liệu: 250 bps ~ 500 bps.

ĐIỀU CHẾ & GIẢI ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TV - CODE 334-005

Bộ phát tín hiệu TV

• Bộ dao động tinh thể thạch anh 4 MHz tích hợp.

• 8 loại tín hiệu TV được chọn.

• Tín hiệu đầu ra: tín hiệu sóng bậc thang.

• Tần số đầu ra: 15,6 kHz. 

Bộ điều chế tín hiệu TV

• Tín hiệu âm thanh: Tín hiệu giải điều chế FM.

• Tín hiệu sóng mang FM: 5,5 MHz.

 • Sử dụng bộ lọc loại bỏ băng tần giải điều chế tín hiệu ngang 

• Bộ lọc thông thấp tích hợp loại bỏ nhiễu tín hiệu âm thanh. 

Bộ điều chế tín hiệu TV

• Tín hiệu âm thanh: Tín hiệu điều chế FM.

• Tín hiệu sóng mang FM: 5,5 MHz.

• Bộ tạo tín hiệu âm thanh tích hợp. Tần số đầu ra: 100Hz ~ 1 kHz; Biên độ đầu ra: 600 mV ~ 1.2V.

• Tín hiệu TV: Tín hiệu FM & tín hiệu ngang hệ thống TV

BỘ NGUỒN DC & PHÁT HÀM (CHỌN MUA THÊM) - CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu- ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải 2 màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC & phát hàm 

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

- CODE: 500-107

Chi tiết

Datasheet


MÔ TẢ

• Giáo trình chi tiết lý thuyết và thực hành

• Giáo trình có kết quả dự kiến để tham khảo

• Vấn đề thảo luận kèm theo câu trả lời cho người hướng dẫn 

• Chỉ cần máy hiện sóng và máy phân tích phổ để thu được kết quả đo

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch