Bảng mạch ứng dụng PLC GOTT GOTT-PLC-APP

BẢNG MẠCH ỨNG DỤNG PLC 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC - CODE 160-131

Model: GOTT - PLC- 02- 01

HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG - CODE 160-132

Model: GOTT - PLC- 02- 02

ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG - CODE 160-133

Model: GOTT - PLC- 02- 03

NỀN TẢNG TÁI ĐỊNH TUYẾN - CODE 160-134

Model: GOTT - PLC- 02- 04

HỆ THỐNG SILO - CODE 160-135

Model: GOTT - PLC- 02- 05

PHÂN CHIA HÀNG HÓA - CODE 160-136

Model: GOTT - PLC- 02- 06

ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY - CODE 160-137

Model: GOTT - PLC- 02- 07

MẠNG KHÍ NÉN - CODE 160-138

Model: GOTT - PLC- 02- 08

ĐIỀU KHIỂN STAR / DELTA - CODE 160-139

Model: GOTT - PLC- 02- 09

HỆ THỐNG LÀM ĐẦY NƯỚC - CODE 160-140

Model: GOTT - PLC- 02-10

HỆ THỐNG GIÁM SÁT - CODE 160-141

Model: GOTT - PLC- 02-11

HỆ THỐNG TRỘN - CODE 160-142

Model: GOTT - PLC- 02-12

MÁY GIẶT - CODE 160-143

Model: GOTT - PLC- 02- 13

CHIẾU SÁNG XÂY DỰNG - CODE 160-144

Model: GOTT - PLC- 02- 14

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ - CODE 160-145

Model: GOTT - PLC- 02- 15

NGUỒN DC CỐ ĐỊNH - CODE 160-146

Model: GOTT - PLC- 02- 16

Hướng dẫn sử dụng:

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh.

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy


Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch