emin

Thuốc thử amonia Hach 2668000 sử dụng với 10 ml mẫu

 - Khoảng đo: 0,01 đến 0,50 mg/lít NH3-N

- Số lượng: 100 test/gói

Bộ thuốc thử gồm các thuốc thử sau:

AMMONIA SALICYLATE PP  PK/100: 2653299

AMMONIA CYANURATE RGT PP  PK/100: 2653199


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi