Thuốc thử chlorine tự do Hach 2105569

Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD Free Chlorine. Báo cáo phân tích nước uống bằng phương pháp Hach Method 8021 bởi USEPA.

Dải đo: 0,02 - 2,00 mg / L Cl₂.

Cỡ mẫu: 10 mL.

Túi 100 gói bột.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch