Thuốc kiểm tra đồng Hach 2105869 (10 mL, 100 gói)

Để xác định đồng bằng phương pháp bicinchoninate.

Tuân thủ EPA cho báo cáo nước thải - Phương pháp Hach 8506.

Phạm vi: lên đến 5.00 mg / L Cu.

Kích thước mẫu: 10 mL

Túi: 100 gói bột.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch