Thuốc thử Molybdate cho Silica dải cao Hach 2107369 (10 mL, 100 gói)

 


Để xác định silica dải cao bằng phương pháp silicomolybdate (phương pháp Hach 8185)

Dải đo: 1~mg/L. 

Sample Size: 10 mL sample

Túi: 100 gói bột

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch