Thuốc thử Nessler Hach 2119449 (500 mL)

Để xác định nitơ amoniac bằng phương pháp Nessler (phương pháp Hach 8038). 

EPA chấp nhận báo cáo phân tích nước thải (yêu cầu chưng cất). 

Phạm vi đo: 0,02-2,50 mg / L NH3-N. 

Chai 500 ml.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch