Thuốc thử rượu polyvinyl Hach 2376526 (50 mL)

Để xác định Amoniac và nitơ Kjeldahl tổng theo phương pháp Nessler.

Chai 50 mL

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch