Thuốc thử Nitơ-Nitrat thang cao Hach 2605345

Dải đo:  0.2 - 30.0 mg/L NO3-N 

Số lần kiểm tra: 50


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch