Đồng hồ vạn năng HT Instruments HT60

Điện áp DC :

4.000V/ 40.00V/ 400.0V; ±(1.2%rdg+2dgt); 600VDC/ACrms 

600V; ±(1.5%rdg+2dgt);  600VDC/ACrms 

Điện áp AC TRMS:

4.000V; ±(1.2%rdg+4dgt); 600VDC/ACrms 

40.00V/ 400.0V ;  ±(1.5%rdg+3dgt);  600VDC/ACrms  

600V;  ±(2.0%rdg+4dgt);  600VDC/ACrms  

Điện trở :

400.0W;±(1.2%rdg+4dgt); 250VDC/ACrms 

4.000kW; ±(1.0%rdg+2dgt); 250VDC/ACrms 

40.00kW / 400.0kW/ 4.000MW ;  ±(1.2%rdg+2dgt); 250VDC/ACrms 

40.00MW; ±(2.0%rdg+3dgt); 250VDC/ACrms 

Kiểm tra Diode : ±(10%rdg+5dgt); approx 1.5VDC; 250VDC/ACrms 

Kiểm tra tính liên tục  Test : R<30W; <0.3VmA; 250VDC/ACrms 

Tần số :

5.000Hz/50.00Hz  ;±(1.5%rdg+5dgt); >8Vrms; 250VDC/ACrms

500.0Hz/ 5.000kHz/50.00kHz/500.0kHz ;±(1.2%rdg+3dgt); >8Vrms;250VDC/ACrms

5.000MHz/ 10.00MHz;±(1.5%rdg+4dgt); >8Vrms;250VDC/ACrms

Chu trình hoạt động: 0.5 - 99%±(1.2%rdg + 2dgt); >8Vrms; 250VDC/ACrms 

Điện dung: 40.00nF  ±(5.0%rdg+7dgt); 250VDC/ACrms; 250VDC/ACrms 

400.0nF/ 4.000mF 0.001mF/ 40.00mF; ±(3.0%rdg+5dgt); 250VDC/ACrms  

100.0mF; ±(5.0%rdg+5dgt); 250VDC/ACrms 

Nhiệt độ với đầu đo loại K:

-20°C ÷ 400°C/400°C ÷ 760°C; ±(3.0%rdg+5°C); 250VDC/ACrms  

-4°F ÷ 752°F/ 752F ÷ 1400°F; ±(3.0%rdg+9°F); 250VDC/ACrms 

Phụ kiện đi kèm:

Đôi đầu đo KIT4000A

Đầu dò loại K TK101

Pin và hướng dẫn sử dụng

Phụ kiện tùy chọn (Mua thêm): 

- B80

- TEMPERATURE OF AIR AND GAS: TK107
- INTERNAL TEMPERATURE OF LIQUIDS AND SEMI-SOLID SUBSTANCES: TK108
- INTERNAL TEMPERATURES OF LIQUID AND SOLID SUBSTANCES, FRUIT AND FOOD: TK109
- TEMPERATURE OF SURFACES WITH 90° FIXED TIP: TK111
MEASURING LEAD WITH EXTRACTABLE PROTECTION CAP: 404-IECN
PAIR OF LEADS WITH 4MM TIP AND RED/BLACK PROTECTION AND 90° BANANA CONNECTOR: 4413-2
LEADS WITH RETRACTABLE PROTECTION CAP IP2X AND PROTECTION FUSE: 4717-S-IEC100B
MEASURING CABLE WITH LENGTH 1.5M WITH VARIOUS COLOURS AVAILABLE: 5001-V
ALLIGATOR CLIP FOR CABLES WITH 4MM BANANA: 5004-IECN
- RIGID ALLIGATOR CLIP: 6009-IECN
- FLEXIBLE ALLIGATOR CLIP: 6007-IECN
- SET OF 2 4MM BANANA-BANANA CABLES, 2 LEADS 402-IECN+R, 2 ALLIGATOR CLIPS 6009-IECN+R + 2 LONG CLAMP TERMINALS AND A SET OF ALLIGATOR CLIPS KITMPPDCC: 44100
- MEASURING LEAD WITH EXTRACTABLE PROTECTION CAP: 404-IECB
- LEADS WITH RETRACTABLE PROTECTION CAP IP2X AND PROTECTION FUSE: 4717-S-IEC100N
- LEADS WITH RETRACTABLE PROTECTION CAP IP2X AND PROTECTION FUSE: 4717-S-IEC100R
- MEASURING CABLE WITH LENGTH 1.5M WITH VARIOUS COLOURS AVAILABLE: 5001-N
- MEASURING CABLE WITH LENGTH 1.5M WITH VARIOUS COLOURS AVAILABLE: 5001-B
- FLEXIBLE ALLIGATOR CLIP: 6007-IECR
- MEASURING CABLE WITH LENGTH 1.5M WITH VARIOUS COLOURS AVAILABLE: 5001-R
- RIGID ALLIGATOR CLIP: 6009-IECR
- ALLIGATOR CLIP FOR CABLES WITH 4MM BANANA: 5004-IECR
- MEASURING LEAD WITH EXTRACTABLE PROTECTION CAP: 404-IECV
ALLIGATOR CLIP FOR CABLES WITH 4MM BANANA: 5004-IECB
ALLIGATOR CLIP FOR CABLES WITH 4MM BANANA: 5004-IECV

Chi tiết

Datasheet 


Manual 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch