Đồng hồ vạn năng HT Instrument M75

Điện áp DC/AC TRMS: 1.0 ÷ 605.0V; ±(0.5%rdg + 2 dgt); ±(1.0%rdg + 2 dgt); ±(2.0%rdg + 2 dgt);  1MΩ

Điện áp AC/DC: Max, Min/ Avg/ Peak

MAX, MIN, AVG : 1.0mV÷ 605.0V, ±(5.0%rdg + 10 dgt), 500ms

PEAK: 10.0mV÷ 605.0V, ±(5.0%rdg + 10 dgt), 1ms

Dòng DC/AC TRMS: 1.0÷  1.200V , ±(0.5%rdg + 2 dgt), ±(1.0%rdg + 2 dgt), ±(2.0%rdg + 2 dgt), 605rms max

Điện áp AC/DC: Max, Min/ Avg/ Peak

MAX, MIN, AVG : 1.0mV÷ 1.200V, ±(5.0%rdg + 10 dgt), 500ms

PEAK: 10.0mV÷ 3.000V, ±(5.0%rdg + 10 dgt), 1ms

Kiểm tra điện trở và tính liên tục: 

0.00Ω ÷ 39.99kΩ, ±(1.0%rdg + 5 dgt); R  ≤ 40Ω, 605Vrms max for 1 minute 

Tần số (với đầu đo): 30.0÷ 400Hz , ±(0.5%rdg + 2 dgt), 1.0mV ÷ 605V, 605Vrms max 

Tần số (với kìm ngoài) : 30.0÷ 400Hz , ±(0.5%rdg + 2 dgt), 1.0mV ÷ 1.000V, 605Vrms max 

Đo tính liên tục trên dây dẫn bảo vệ và cân bằng:

0.01÷99.9; ±(5.0%rdg + 3 dgt); 605Vrms max 

Điện trở cách điện: 

0.00÷199.9; ±(5.0%rdg + 2 dgt); 605Vrms max 

Kiểm tra thời than ngắt mạch RCD loại AC và A: 2 ÷ 300; 1; ±(2.0%rdg + 2 dgt) ;605Vrms max 

Kiểm tra thời than ngắt mạch RCD loại AC và A : AC, A (Chung); 30mA 6.0  ÷ 33.0; 0.5mA 

Điện trở đất chung

15mA; 1 ÷ 1999; 1; ±(5.0%rdg + 2dgt); 605Vrms max

100mA; 0.1 ÷ 199.9; 0.1; ±(5.0%rdg + 3dgt) 

Quy trình / pha tương ứng 

1 dây: 90 ÷ 315 (Phase – Earth); 45 ÷ 65; đến  315 (Phase – Earth);

đến 550V (Phase – Phase)

2 dây: 110 ÷ 315 (Phase – Neutral); 45 ÷ 65; đến 315 (Phase – Earth);

đến 550V (Phase – Phase)


Phụ kiện:

Hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM và hướng dẫn sử dụng nhanh

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn ISO9000

Túi đựng BORSA2000

Cáp với ổ cắm shuko chối đen xanh C2075

Bộ đầu đo và kẹp cá sấu đen xanh  KIT0075

Khối đặt xa 1

Khối đặt xa 2

Cáp YAAMS0000000

Kìm HT4003


Phụ kiện mua thêm: 

HT96U

Kìm HT97U 

Kìm HP30C2

Kìm HP30C3

Kìm HT4005K

Kìm HT98U cho DC

Kìm HT4004N

Kìm HP30D1 cho DC

Túi đựng BORSA2051

Túi đựng BORSA75

Connection 606-IECN

NOCANBA

Ống nối 1066-IECN

Pin tái sạc YABAT0003000

Bộ sạc pin ngoài YABAT0004000

Ống nối 1066-IECR

Kìm HT4003

Khối đặt xa #3 TO #8 + PATCH CABLES REM38

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM3

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM4

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM5

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM6

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM7

Khối đặt xa + cáp nối trạm REM8


Chi tiết

Manual  


Datasheet   • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch