Máy đo đường cong I-V và ghi hiệu suất quang điện PV HT Instruments SOLAR IVe (15A, 1500VDC)

1. Chứng nhận lắp đặt quang điện pha đơn 

Điện áp AC: 15,0 1499,9; ± (0,5% rdg + 2dgt)

Điện áp AC TRMS: 50.0 265.0; ± (0,5% rdg + 2dgt)

Dòng điện AC (bằng kẹp đầu dò ngoài opttion):

-1100 -5 / 5 1100; ± (0,5% rdg + 0,6mV)

Dòng điện AC TRMS (bằng bộ chuyển đổi kìm ngoài): 1 ÷ 1200; 47,5 63,0; ± (0,5% rdg + 0,6mV)

1 <FS 10: 0,05; 0,01

10 <FS 100: 0,5; 0,1

100 <FS ≤ 1000: 5A; 1

Công suất DC (Vmeas> 150V):

1 <FS 10: 0,000k 9,999k;, 10,00k 99,99k ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS)

10 <FS 100: 0.000k ÷ 9,999k; 10,00k 99,99k; ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS); 100,0k ÷ 999,9k; ± (0,7% rdg) (Im ≥ 10% FS)

100 <FS ≤ 1000: 0,00k 99,99k; 100,0k ÷ 999,9k; 1000k 9999k; ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS); ± (0,7% rdg) (Im ≥ 10% FS)

Công suất AC một pha (@ PF = 1, Vmeas> 200V):

1 <FS 10: 0,000k 9,999k;, 10,00k 99,99k ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS)

10 <FS 100: 0.000k ÷ 9,999k; 10,00k 99,99k; ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS); 100,0k ÷ 999,9k; ± (0,7% rdg) (Im ≥ 10% FS)

100 <FS ≤ 1000: 0,00k 99,99k; 100,0k ÷ 999,9k; 1000k 9999k; ± (0,7% rdg + 3dgt) (Im <10% FS); ± (0,7% rdg) (Im ≥ 10% FS)

Tần số: 47,5 63,0Hz; ± (0,2% rdg + 1dgt)

Độ bức xạ (theo pin tham chiếu): 1 ÷ 65,0; ± (1,0% rdg + 5dgt)

Nhiệt độ (bằng đầu đo ngoài PT1000): -20.0 ÷ 100.0; ± (1,0% rdg + 1 ° C)

2. ĐO DÒNG THỨ CẤP I-V và IVCK

I-V, IVCK: Điện áp VDC @ OPC: 15.0 1499.9; ± (0,5% rdg + 2dgt)

I-V, IVCK: Dòng IDC @ OPC: 0.10 15.00; ± (1,0% rdg + 2dgt)

I-V: Nguồn DC @ OPC (Vmpp> 30V, Impp> 2A): 50 99999; ± (1,0% rdg + 6dgt)

I-V, IVCK: Điện áp VDC (@ STC): 5.0 999.9; ± (4.0% rdg + 2dgt)

I - V: Dòng IDC (@ STC): 0.10 99.00; ± (4.0% rdg + 2dgt)

I-V: Nguồn DC @ STC (Vmpp> 30V, Impp> 2A): 50 99999; ± (5,0% rdg + 1dgt)

ĐỘ bức xạ (có pin tham chiếu): 1.0 100.0; (1,0% rdg + 5dgt)

Nhiệt độ của mô-đun (đầu dò PT1000 phụ): -20.0 100.0; (1,0% rdg + 1 ° C)

Phụ kiện đi kèm:

- Hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM và hướng dẫn nhanh

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn

- Dây đeo SP-5100

- Solar 02

- HT304N

- M304 

- Hộp đựng VA500

- Cảm biến nhiệt độ PT300N

- Kìm kẹp dòng AC 200A HT4005K

- Kìm kẹp dòng AC/DC  10/100A HT4004

Bộ cáp chuyển đổi KITPCMC4

Bộ cáp chuyển đổi KITPCMC3

Bộ cáp chuyển đổi KITGSC4

Phần mềm đa ngôn ngữ TOPVIEW2006

Phụ kiên tùy chọn (Mua thêm):

STANDARD CLAMPS FOR AC CURRENT: HT96U, HT97U, HP30C2, HP30C3, HT4005N
STANDARD CLAMP FOR DC CURRENT: HT98U, HP30D1
CONNECTOR WITH MAGNETIC TERMINAL: 606IECN
25M EXTENSION CABLE FOR MEASURING I-V, ISC AND VOC: KITPVEXT25M
SET OF TWO KELVIN LEADS: KITKELVIN
ACCESSORY FOR MEASURING AND RECORDING THE EFFICIENCY OF A SINGLE- AND THREE-PHASE, SINGLE- AND MULTI-STRING PHOTOVOLTAIC SYSTEM (UP TO THREE MPPT): MPP300

Chi tiết

Datasheet_VN


Manual_VN


Datasheet_EN


Manual_EN


Brochure_EN

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch