Bếp cách thủy Jeiotech BW-1020H (bếp đôi 11.5 & 20 lít)

Bung tích bể: 11.5 & 20 lít (bếp đôi)
Bộ điều khiển: PID
Giải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5℃ đến 100℃
Độ ổn định: 0.1±℃
Kích thước trong bể (W×L, D):300×240, 200 mm & 498×300, 200 mm
Kích thước ngoài: 844×356×318 mm
Trọng lượng: 17.6 kg
Nguồn: (230V) 50Hz, 4.3A & 8.7A
- chưa bao gồm nắp và kệ: chọn mua thêm cần thiết:
+ Nắp bằng nhựa polime trong suốt, nắp có vòng mở, nắp bằng thép không gỉ thẳng
+ Kệ đựng ống thí nghiệm, kệ kiểu dây lò xo, kệ kiểu Half-shelf

Chi tiết

 

Download Manual

Transparent Polypropylene Gable Covers

Transparent Polypropylene Gable Covers

Made of transparent polypropylene, gable covers allow easy sample monitoring, prevent liquid loss due to evaporation, and also protect samples from contamination due to direct dripping of the bath liquid into the samples. The gable type roof accommodates glassware of varying heights. (only for BW-H and BW-B Models)

Cat. No. Description Suitable for
AAA45531 Transparent Polypropylene Gable Type BW-05H / BW-05B
AAA45532 Transparent Polypropylene Gable Type BW-10H / BW-10B
AAA45533 Transparent Polypropylene Gable Type BW-20H / BW-20B
Stainless Steel Flat Covers

Stainless Steel Flat Covers

Made of stainless steel to prevent corrosion and rust. (only for BW-H and BW-B Models)

Cat. No. Description Suitable for
AAA45541 Stainless steel flat type BW-05H / BW-05B
AAA45542 Stainless steel flat type BW-10H / BW-05B
AAA45543 Stainless steel flat type BW-20H / BW-05B
Open-rings Covers

Open-rings Covers

Beakers or Erlenmeyer flasks can be placed directly onto the perforated stainless steel half-shelf adjuster or water tank bottom. By adjusting ring size for each glassware, liquid loss due to evaporation is minimized. (only for BW-H, BW-B, BW-G Models)

Cat. No. Description Suitable for
AAA45521 with 2 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-05H / BW-05B
AAA45524 with 1 opening 110mm dia. (4.3˝)
AAA45522 with 4 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-10H / BW-10B
AAA45525 with 2 openings 110mm dia. (4.3˝)
AAA45526 with 1 opening 185mm dia. (7.3˝)
AAA45523 with 8 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-20H / BW-20B
AAA45527 with 6 openings 110mm dia. (4.3˝)
AAA45528 with 2 openings 185mm dia. (7.3˝)
AAA41561 with 2 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-05G
AAA41564 with 1 opening 110mm dia. (4.3˝)
AAA41562 with 4 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-10G
AAA41565 with 2 openings 110mm dia. (4.3˝)
AAA41566 with 1 opening 185mm dia. (7.3˝)
AAA41563 with 6 openings 80mm dia. (3.1˝) BW-20G
AAA41567 with 4 openings 110mm dia. (4.3˝)
AAA41568 with 1 opening 185mm dia. (7.3˝)
Test Tube Racks

Test Tube Racks

Highly durable stainless steel test tube racks feature adjustable angle and tube height support without requiring any base plate. You can easily mount and release test tube racks.

Cat. No. Description Insert Capacity of Racks*
AAA44581 for 86 Test Tubes 8mm dia. (0.3˝)
BW-05H
BW-05B
BW-10G
CW-20G, 30G
RW-2025G, 2040G, 3025G, 3040G
BW-20G
1EA 2EA 3EA
AAA44582 for 86 Test Tubes 10mm dia. (0.4˝)
AAA44583 for 58 Test Tubes 12mm dia. (0.5˝)
AAA44585 for 32 Test Tubes 16mm dia. (0.6˝)
AAA44586 for 19 Test Tubes 25mm dia. (1.0˝)
AAA41531 for 50 Test Tubes 8mm dia. (0.3˝)
BW-05G
CW-10G
RW-1025G, 1040G
1EA
AAA41532 for 50 Test Tubes 10mm dia. (0.4˝)
AAA41533 for 33 Test Tubes 12mm dia. (0.5˝)
AAA41535 for 16 Test Tubes 16mm dia. (0.6˝)
AAA41539 for 10 Test Tubes 25mm dia. (1.0˝)
AAA45551 for 176 Test Tubes 8mm dia. (0.3˝)
BW-10H
BW-10B
BW-20H
BW-20B
1EA 2EA
AAA45552 for 176 Test Tubes 10mm dia. (0.4˝)
AAA45554 for 84 Test Tubes 12mm dia. (0.5˝)
AAA45556 for 68 Test Tubes 16mm dia. (0.6˝)
AAA45561 for 33 Test Tubes 25mm dia. (1.0˝)

* No declination.

Spring Wire Racks

Spring Wire Racks

Ideal for holding a wide variety of tubes, flasks, and other glassware. All components are made of stainless steel. (for all models)

Cat. No. Suitable for
AAA45502 BW-10H / BW-10B
AAA45503 BW-20H / BW-20B
AAA41502 BW-10G
AAA41503 BW-20G
AAA51522 CW-20G / RW-2025G, 2040G
AAA51523 CW-30G / RW-3025G, 3040G
Additional Suction Pumps*

Additional Suction Pumps*

Additional suction device for more powerful external and internal circulation. Maximum suction flow rate is 10.0 liters per minute. (only for CW-G and RW-G Models)

Cat. No. Suitable for
52503 CW-05G / RW-0525G, 0540G
52513 CW-10G / RW-1025G, 1040G
52523 CW-20G / RW-2025G, 2040G
52533 CW-30G / RW-3025G, 3040G

* Adding this additional suction function after your purchase is time-consuming and costly. Prior request is highly recommended.

Half-shelf Adjusters

Half-shelf Adjusters

Stainless steel perforated sample tray shelves with adjustable height support prevent leaks and guard against rust and contamination. (only for BW-H, BW-B, and BW-G Models)

Cat. No. Suitable for
AAA45511 BW-05H / BW-05B
AAA45512 BW-10H / BW-10B
AAA45513 BW-20H / BW-20B
AAA41551 BW-05G
AAA41552 BW-10G
AAA41553 BW-20G
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch