Bộ nguồn 1 chiều tự động dải KEYSIGHT N8957A (1500 V, 30 A, 15000 W, 400 VAC)