Khuyến mại mua MÁY HIỆN SÓNG TEKTRONIX tặng Module BND

Chương trình khuyến mại Tặng Module BND khi mua Máy hiện sóng Tektronix


Thời lượng chương trình

  • Bắt đầu: ngày 25 tháng 2 năm 2019

  •  Kết thúc: ngày 30 tháng 6 năm 2019

Mô tả chương trình

Trong thời gian khuyến mại này, khách hàng sẽ được tặng BND tương ứng khi mua bất kì máy hiện sóng Tektronix các dòng dưới đây:

  • Mua bất kỳ DPO/MSO2000B, nhận DPO2BND MIỄN PHÍ (DPO2002B, DPO2012B, DPO2004B, DPO2022B, DPO2014B, DPO2024B, MSO2002B, MSO2012B, MSO2004B, MSO2004B, MSO. 

  • Mua bất kỳ MDO3000, nhận MDO3BND MIỄN PHÍ (MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052, MDO3102, MDO3054, MDO3104)

  • Mua bất kỳ MDO4000C, nhận DPO4BND MIỄN PHÍ (MDO4024C, MDO4034C, MDO4054C, MDO4104C)

Lưu ý:

- Đơn đặt hàng phải được đặt trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 và được chấp nhận bởi EMIN- Nhà phân phối ủy quyền của Tektronix tại Việt Nam

- Tektronix có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình này bất cứ lúc nào. Thông tin chi tiết mới nhất về chương trình này xem tại: http://sg.tek.com/promotion