Module đo chỉ tiêu môi trường KIMO MCC (độ ẩm, nhiệt độ, áp suất khí quyển)

- Nhiệt độ:

Đơn vị đo: °C, °F

Dải đo: từ 0 đến +50°C

Độ chính xác: ±0.4% giá trị đọc ±0.3°C

Độ phân giải: 0.1°C

- Áp suất khí quyển: 

Đơn vị đo: hPa

Dải đo: từ 800 đến 1100 hPa

Độ chính xác: ±3 hPa

Độ phân giải: 1 hPa

- Độ ẩm:

Đơn vị đo: %RH

Dải đo: từ 0 đến 100%RH 

Độ chính xác: (Độ lặp lại, độ tuyến tính, Độ trễ): ± 1,8% rh (từ 15°C đến 25°C và từ 5 đến 95%Rh)

Độ không đảm bảo hiệu chuẩn của nhà máy: ± 0,88%Rh

Phụ thuộc nhiệt độ: ± 0,04 x (T-20)% RH (nếu Temp <15°C hoặc Temp > 25°C)

Độ phân giải: 0.1%RH

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch