Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương KIMO SHRF-110

- Độ ẩm tương đối:

Đơn vị đo lường: % Rh

Dải đo: Từ 0 đến 100% Rh

Độ chính xác: (Độ lặp lại, độ tuyến tính, Độ trễ): ± 1,5% rh (từ 15°C đến 25°C và từ 3 đến 98%rh)

Độ không đảm bảo hiệu chuẩn của nhà máy: ± 0,88% rh

Phụ thuộc nhiệt độ: ± 0,04 x (T-20)% RH (nếu T <15°C hoặc T> 25°C)

Độ phân giải: 0,1% rh

- Độ ẩm tuyệt đối:

Đơn vị đo: g/m3

Dải đo: Từ 0 đến 600 g/m3

Độ phân giải: 0,1 g/m3

- Entanpi:

Đơn vị đo: kJ/kg

Dải đo: Từ 0 đến 10000 kJ/kg

Độ phân giải: 0,1 kJ/kg

- Tỷ lệ kết hợp:

Đơn vị đo: g/kg

Dải đo: Từ 0 đến 10000 g/kg

Độ phân giải: 0,1 g/kg

- Nhiệt độ ẩm:

Đơn vị đo: °C, °F

Dải đo: Từ -50 đến + 100°C

Độ phân giải: 0,1°C

- Điểm sương:

Đơn vị đo lường: °Ctd, °Ftd

Dải đo: Từ -50 đến + 100°Ctd

Độ phân giải: 0,1°Ctd

- Nhiệt độ:

Đơn vị đo: °C, °F

Dải đo: Từ -20 đến + 80°C

Độ phân giải: 0,1°C

Đường kính đầu đo: Ø 13 mm        

Vật liệu: đầu đo bằng nhựa ABS

Chiều dài đầu đo: 110 mm, có tay cầm 

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch