Đầu đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm dạng dây nhiệt đẳng hướng KIMO SOM 900

- Đo tốc độ gió:

Đơn vị đo: m/s, fpm, km/h, mph

Dải đo: từ 0.00 đến 5.00 m/s 

Độ chính xác: ±3% giá trị đọc ±0.05 m/s

Độ phân giải: 0.01 m/s

- Đo độ ẩm:

Đơn vị đo: %RH

Dải đo: từ 0 đến 100%RH

Độ chính xác:

Độ chính xác (Độ lặp lại, độ tuyến tính, Độ trễ): ± 1,8% rh (từ 15°C đến 25°C và từ 5 đến 95%Rh)

Độ không đảm bảo hiệu chuẩn của nhà máy: ± 0,88%Rh

Phụ thuộc nhiệt độ: ± 0,04 x (T-20)% RH (nếu T <15°C hoặc T> 25°C)

Độ phân giải: 0,1% Rh

- Đo nhiệt độ:

Đơn vị đo: °C, °F

Dải đo: từ -20 đến +80°C

Độ chính xác: ±0.3% giá trị đọc ±0.25°C

Độ phân giải: 0.1°C

Thiết bị tương thích: HQ 210, AMI 310

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch