Bộ tuýp 135 chi tiết Kingtony 9033CR (1/4" + 3/8” + 1/2")

12 đầu tuýp lục giác ngắn hệ mét 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

10 đầu tuýp lục giác ngắn hệ inch 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

12 đầu tuýp lục giác dài hệ mét 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

10 đầu tuýp lục giác dài hệ inch 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16,1/2”

15 đầu tuýp lồi 12 cạnh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm

23 đầu tuýp 12 cạnh hệ mét 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, -28, 30, 32mm

14 đầu tuýp 12 cạnh hệ inch 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4”

6 đầu vít sao hệ mét 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

6 đầu vít sao hệ inch 1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8”

5 đầu vít bake No, 1, 2, 3, 4

3 chìa lục giác 1.5, 2, 2.5

1 cần nối 4-1/2”

2 drive spin disc 3/8”, 1/2"

1 tuýp lục giác mở buri

1 tuýp lục giác bông mở buri

2 cần tự đông

1 tua vít

1 đầu nối vít

1 cần đảo chiều

2 chữ T

4 đầu nối

2 đầu lắc léo

1 đầu tuýp bugi

Kích thước: 475 x 360 x 90mm

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch