Bộ tuýp 107 chi tiết hệ mét Kingtony 9507MR (1/4" + 3/8” + 1/2")

9 đầu tuýp lục giác 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm

10 đầu tuýp bông 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm

11 đầu tuýp sao E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18

20 đầu tuýp lồi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

14 vòng miệng 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

4 cờ lê 8 x 10, 11x13, 12 x 14, 17 x 19

2 vít dẹp 5.5 x 100, 6.5 x 150

2 vít bake 1 x 75, 2 x 100

8 thanh nối lục giác H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

8 đầu tuýp sao T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

1 đầu tuýp dài

1 đầu tuýp ngắn

3 đầu lắc léo

1 đầu mở bugi

1 đầu tuýp lồi

3 thanh nối

2 cần tự động

1 cần đảo chiều

1 mỏ lết

1 kìm cắt

Kích thước: 445 x 440 x 50


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch