Test Case for Pre-Identifier MADE VTPI

Thiết bị cho phép bạn tự kiểm soát hàng năm các thiết bị không có điện áp của LV / MV nhận dạng trước.

Bộ máy tương thích với bất kỳ loại thiết bị nhận dạng trước không có điện áp nào (ví dụ: JUPITER, JUPITER +, FC2000, FC2300, FC2310, v.v.).


NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG 

Test case mô phỏng cáp cách điện bằng giấy cũng như cáp ba pha tổng hợp dài 8 km trong tình huống xác định trước, để cho phép bạn thực hiện từng bước các chức năng nhận dạng trước thông thường, tính liên tục và theo dõi màu sắc trong mạch hở hoặc ngắn mạch.

Bạn sẽ có thể kiểm tra bất kỳ chức năng nào của các thiết bị của mình, để kiểm soát định kỳ trong trường hợp nghi ngờ đúng giờ về hoạt động hoặc trong mục tiêu thử để đào tạo các nhân viên mới để làm chủ các thiết bị này.

Bạn sẽ tránh được đồng thời chi phí bảo trì và những bất tiện do không có sẵn vật liệu, thường gặp trong quá trình kiểm soát định kỳ bên ngoài.


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Trọng lượng: 5,1 kg

Kích thước: 360 x 304 x 194 mm

Dải nhiệt độ: -20°C đến +55°C

Sealing: IP66 đóng; IP53 đã mở

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch