Thiết bị tạo nhiệt PACE ST 400 (8007-0436) Radiant Pre-Heater (8007-0436)

Nguồn cung cấp: 197-253 VAC, 50/60 Hz 425Watts max.

Nhiệt độ ổn định: 3°C (° 5 °F) nhiệt lúc chưa hàn .

Nhiệt độ ổn định tuyệt đối:  Meets hoặc exceeds ANSI-J-STD

Khoảng nhiệt độ:  37-205°C (100-400°F)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch