Máy hút thiếc PACE ST75E (8007-0520) (Tích hợp bơm hút trong máy)

+  Nguồn cung cấp: 197-253 VAC, 50/60Hz, 90 Watts Max
+  Công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh
+  Trở kháng TIP tới đất là :2 ohms or nhỏ hơn
+  Temperature Accuracy:  Meets or exceeds ANSI-J-STD
+  Nhiệt độ tuyệt đối chính xác:  ° 1.1°C (° 2 °F) tại nhiệt độ trên đầu TIP.
+  Dải nhiệt độ  :  Nhiệt độ đầu TIP phù hợp tay cầm = 205° to 454°C (400° to 850°F) danh định
     SensaTemp phù hợp tay cầm = 176°(Dial)or 37°C  (Digital Display)
     to 482°C (350°(dial)or 100° (Digital Display) to 900°F) danh định
+  Hệ thống có thể hiệu chỉnh :  có 
+  Chân không/ áp suất  kiểu nguồn :  Bơm hút chân không tích hợp bên trong máy.
+  Thời gian thiết lập Vacuum :  150 ms Average
+  Chân không (danh định):  20 in Hg Lớn nhất
+  Van Điều chỉnh lưu lượng:  điều chỉnh thô
+  Áp suất (danh định):  18 p.s.i.
+  Dòng khí (Danh địnhl):  8 slpm Max 
Các phụ kiện kèm theo:
+  Bộ nguồn ST 75
+  Tay cầm SX-100 và đế để tay cầm  
+  Ống chứa cặn thiếc hút SX-100/90 

Chú ý: chọn mua thêm đầu hút thiếc chưa bao gồm theo máy

Chi tiết

  1.Lựa chọn đầu TIP mua thêm :

2.Lựa chọn tay cầm theo ứng dụng khác mua thêm

PS-90 Universal Soldering Iron (IntelliHeat)

TT-65 ThermoTweez Kit with Tip & Tool Stand (IntelliHeat)

3. Một số thông số tham khảo

 •  Power Requirements:  197-253 VAC, 50/60Hz, 120 Watts Max
 • Control: Dial
 • Control Technology:  IntelliHeat
 • Tip to Ground Resistance:  2 ohms or less
 • Temperature Accuracy:  Meets or exceeds ANSI-J-STD
 • Absolute Temperature Stability:  ° 1.1°C (° 2 °F) at idle tip temp.
 • Temperature Range:  Tip Heater Compatible Handpieces = 205° to 454°C (400° to 850°F) Nominal 
 •  SensaTemp Compatible Handpieces = 176°(Dial)or 37°C (Digital Display) to 482°C (350°(dial)or 100° (Digital Display) to 900°F) Nominal
 •  System Can be Calibrated:  Yes
 •  Vacuum/Pressure Source Type:  Self Contained Pump
 •  Vacuum Rise Time:  150 ms Average
 •  Vacuum (Nominal):  20 in Hg Max
 • Flow Control Valve:  High Precision Needle Valve
 •  Pressure (Nominal)18 p.s.i.
 •  Air Flow (Nominal)8 slpm Max 

Manuals

ST 30, ST 50, ST 65, ST 75, ST115 Intelliheat Manual English

ST 30, ST 50, ST 65, ST 75, ST115 Intelliheat Manual Hebrew

Brochures

Product Overview, English - NEW 2013

Product Overview, French - NEW 2013

Product Overview, Portuguese - NEW 2013

Product Overview, Spanish - NEW 2013

      Solder, Desolder & Rework Catalog - NEW 2013

 • Cam kết chất lượng
 • Bảo hành chính hãng
 • Giao hàng tận nơi
 • Đơn giản hóa giao dịch