Đồng hồ điện năng điện tử AC/DC PRODIGIT 4015A (500V/20A;4CH)

Số kênh đầu vào: 4

Dải đo ACV (Vrms) 

15V / 0.001V

150V / 0.01V 

30V / 0.001V

300V / 0.01V

50V / 0.01V

500V / 0.1V

ACA meter Range: 

20mA / 0.001mA

50mA / 0.001mA

200mA / 0.01mA

500mA / 0.01mA

2A / 0.1mA

5A / 0.1mA

10A / 1mA

20A / 1mA

200A peak / 0.01A

Dải đo ACW: 

0.3W / 0.01mW

0.75W / 0.1mW

3W / 0.1mW

7.5W / 1mW

30W / 1mW

75W / 1mW

150W / 10mW

300W / 10mW

0.6W / 0.01mW

1.5W / 0.1mW

6W / 0.1mW

15W / 1mW

60W / 1mW

150W / 10mW

300W / 10mW

600W / 10mW

1W / 0.1mW

2.5W / 0.1mW

10W / 1mW

25W / 1mW

100W / 10mW

250W / 10mW

500W / 10mW

1000W / 0.1W

3W / 0.1mW

7.5W / 1mW

30W / 1mW

75W / 10mW

300W / 10mW

750W / 10mW

1500W / 0.1W

3000W / 0.1W

6W / 0.1mW

15W / 1mW

60W / 1mW

150W / 10mW

600W / 10mW

1500W / 0.1W

3000W / 0.1W

6000W / 0.1W

10W / 1mW

25W / 1mW

100W / 10mW

250W / 10mW

1000W / 0.1W

2500W / 0.1W

5000W / 0.1W

10000W / 1W

Bộ lọc thông thấp (V&A): 50KHz

Giao diện: RS-232

Chi tiết

Dataheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch