emin

Đồng hồ vạn năng hiển thị số và kim SEW ST-3502

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: SEW
Xuất xứ: Đài Loan
Model: ST-3502
Bảo hành: 12 tháng
Điện áp DC:              
  Dải đo: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
  Tối đa hiển thị kim: 240mV / 2.4V / 24V / 240V / 1000V
  Độ phân giải số: 100uV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
  Độ chính xác:
   Số: ±(0.5%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Tương tự: ±2%F.S.
Điện áp AC:              
  Dải đo: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
  Tối đa hiển thị kim: 240mV / 2.4V / 24V / 240V / 750V
  Độ phân giải số: 100uV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
  Độ chính xác:
   Số: ±(1%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Tương tự: ±3%F.S.
Dòng điện DC:              
  Dải đo: 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
  Tối đa hiển thị kim: 240uA / 2.4mA / 24mA / 240mA / 10A
  Độ phân giải số: 100nA / 1μA / 10uA / 100uA / 10mA
  Độ chính xác:
   Số: ±(1%rdg+5dgt) / ±(2%rdg+3dgt)
   Tương tự: ±3%F.S.
Dòng điện AC:              
  Dải đo: 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
  Tối đa hiển thị kim: 240uA / 2.4mA / 24mA / 240mA / 10A
  Độ phân giải số: 100nA / 1μA / 10uA / 100uA / 10mA
  Độ chính xác:
   Số: ±(1%rdg+5dgt) / ±(2%rdg+3dgt)
   Tương tự: ±3%F.S.
Điện trở:              
  Dải đo: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2000kΩ / 20MΩ
  Tối đa hiển thị kim: 5kΩ / 50kΩ / 500kΩ / 5MΩ / 50MΩ / 500MΩ
  Độ phân giải số: 100mΩ / 1mΩ / 10Ω / 100Ω / 1kΩ / 10kΩ
  Độ chính xác:
   Số: ±(1%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Tương tự: ±4%arc
Tụ điện:
  Dải đo: 2000pF / 20nF / 200nF / 2uF / 20uF
  Tối đa hiển thị kim: 2400pF / 24nF / 240nF / 2.4nF / 24uF
  Độ phân giải số: 1pF / 10pF / 100pF / 1nF / 10nF
  Độ chính xác:
   Số: ±(3%rdg+10dgt)
   Tương tự: ±5%F.S.
Tần số:          
  Dải đo: 2000Hz
  Tối đa hiển thị kim: 2400Hz
  Độ phân giải số: 1Hz
  Độ chính xác:
   Số: ±(2%rdg+3dgt)
   Tương tự: ±3%F.S.
Kiểm tra liên tục:
  Dải đo: 200Ω
  Tối đa hiển thị kim: 5kΩ
  Độ phân giải số: 100mΩ
  Âm báo: < 40Ω


Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi