Máy phân tích phổ Tektronix RSA306B thời gian thực trên PC (9 kHz - 6,2 GHz)


Máy phân tích phổ RSA306B trên nền máy tính PC và kết hợp phần mềm Tektronix SignalVu-PC Software ™ RF cho phép phân tích tín hiệu thời gian thực (realtime), máy có khả năng phát hiện và phân tích tín hiệu sâu từ 9 kHz đến 6,2 GHz
Thông số kỹ thuật hoạt động quan trọng
Giải tần số:  9 kHz đến 6,2 GHz
Độ chính xác cao
Phạm vi đo lường:  +20 dBm đến -160 dBm
Tính năng capture đảm bản cho phép thấy tín hiệu đầu tiên cho mỗi lần
Phát hiện, can thiệp cho phép thấy vấn đề thời gian đầu tiên, mỗi lần
Đầy đủ các tính năng phân tích phổ trong phần mêm Tektronix SignalVu-PC ™
17 phổ và phân tích tín hiệu đo chuẩn
Lập bản đồ, phân tích điều chế, WLAN và các tiêu chuẩn hỗ trợ Bluetooth, đo xung, cài đặt tần số (option)
Thời gian thực Spectrum / hiển thị Spectrogram để giảm thiểu thời gian dành cho việc săn bắn thoáng qua và can thiệp
Giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các môi trường bao gồm Microsoft Windows
Cung cấp kèm theo: cáp USB, phần mềm SignalVu-PC, USB key, HDSD

Chi tiết

Datasheet

Option

SignalVu-PC application-specific options
SignalVu-PC-SVE requires the Microsoft Windows 7 or 8/8.1, 64-bit operating system. The base software is free, included with the instrument, and is also available to download from www.tek.com. Option keys are sent by email which you then enter into the application. Fully functional trial options can be activated locally for 30 days.

The following SignalVu-PC-SVE options add functionality and value to your measurement solution:

- Option SVA:  AM/FM/PM/Direct audio analysis
- Option SVT:  Settling Time (frequency and phase) measurement
- Option SVM:  General purpose modulation analysis
- Option SVP:  Advanced Signal Analysis (including pulse measurements)
- Option SVO: Flexible OFDM Analysis
- Option SV23: WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application
- Option SV24: WLAN 802.11n measurement application (requires option SV23)
- Option SV25: WLAN 802.11ac measurement application (requires option SV24). Limited to 40 MHz bandwidth on RSA306
- Option SV26: APCO P25 measurement application
- Option SV27:  Bluetooth Basic LE Tx measurement
- Option MAP: Mapping and signal strength
- Option CON: SignalVu-PC live link to the MDO4000B series mixed-domain oscilloscopes
- Option SIGNALVU-PC-SVE SV2C:  Live Link to MDO4000B and WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac measurements (includes options CON, SV23, SV24 and SV25)

Service options

- Opt. C3:  Calibration Service 3 Years
- Opt. C5:  Calibration Service 5 Years
- Opt. D1:  Calibration Data Report
- Opt. D3:  Calibration Data Report 3 Years (with Opt. C3)
- Opt. D5:  Calibration Data Report 5 Years (with Opt. C5)
- Opt. R3:  Repair Service 3 Years (including warranty)
- Opt. R5:  Repair Service 5 Years (including warranty)

Recommended accessories

- RSA300CASE: Soft case with shoulder-strap
- RSA300TRANSIT:  Hard-sided transit case for RSA300 with room for USB cable and small accessories. Pelican model Stormcase iM2100
- RSA306RACK: Rackmount with slots for two RSA306. 19 inch rack with cover for unused slot
- 119-6609-xx: BNC whip antenna
- 103-0045-xx: N-BNC adapter
- 119-6594-xx: Beam antenna, 824 MHz to 896 MHz
- 119-6595-xx: Beam antenna, 896 MHz to 960 MHz
- 119-6596-xx: Beam antenna, 1710 MHz to 1880 MHz
- 119-6597-xx: Beam antenna, 1850 MHz to 1990 MHz
- 119-6970-xx: Magnetic mount antenna, 824 MHz to 2170 MHz (requires adapter 103-0449-00)
- 119-7246-xx: Pre-filter, general purpose, 824 MHz to 2500 MHz, Type-N (f) connector
- 119-7426-xx: Pre-filter, general purpose, 2400 MHz to 6200 MHz, Type-N (f) connector
- 012-0482-xx: Cable, 50 Ω, BNC (m) 3 foot (91 cm)
- 174-4977-xx: Cable, 50 Ω, straight Type-N (m) and angled Type-N (m) connector, 1.6 foot (50 cm)
- 174-5002-xx: Cable, 50 Ω, Type-N (m) to Type-N (m) connector, 3 foot (91 cm)
- 119-4146-xx: EMCO E/H-field probes

 


Specifications

Specifications are valid within the following conditions:

  • Operate the instrument in an environment that meets the temperature, altitude, and humidity characteristics listed in these specifications.
  • Warm up time is 30 minutes after connecting to the PC and starting the SignalVu application.
Frequency
RF input frequency range
9 kHz to 6.2 GHz
Frequency reference accuracy
Initial
±3 ppm + aging (18 °C to 28 °C ambient, after 20 minute warm up)

±25 ppm + aging (-10 °C to 55 °C ambient, after 20 minute warm up), typical

Aging (typical)
±3 ppm (1st year), ±1 ppm/year thereafter
External frequency reference input
Input frequency range
10 MHz ±10 Hz
Input level range
-10 dBm to +10 dBm sinusoid
Impedance
50 Ω
Center frequency resolution
Block IQ samples
1 Hz
Streamed ADC samples
500 kHz
Amplitude
RF input impedance
50 Ω
RF input VSWR (typical)
≤ 1.8:1 (10 MHz to 6200 MHz, reference level ≥ +10 dBm)
Maximum RF input level without damage
DC voltage
±40 VDC
Reference level ≥ –10 dBm
+23 dBm (continuous or peak)
Reference level < –10 dBm
+15 dBm (continuous or peak)
Maximum RF input operating level
The maximum level at the RF input for which the instrument will meet its measurement specifications.
Center frequency < 22 MHz (low-frequency path)
+15 dBm
Center frequency ≥22 MHz (RF path)
+20 dBm
Amplitude accuracy at all center frequencies
Center frequency Warranted (18 °C to 28 °C) Typical (95% confidence) (18 °C to 28 °C) Typical (-10 °C to 55 °C)
9 kHz - < 3 GHz ±2.0 dB ±1.25 dB ±3.0 dB
≥ 3 GHz - 6.2 GHz ±2.75 dB ±2.0 dB ±3.0 dB
Reference level +20 dBm to -30 dBm, alignment run prior to testing.

Applies to corrected IQ data, with signal to noise ratios > 40 dB.

Accuracy may degrade up to ±0.6 dB after storage at maximum storage temperature, recovers within 24 hours

Intermediate frequency and acquisition system
IF bandwidth
40 MHz
ADC sample rate and bit width
112 Ms/s, 14 bits
Real-time IF acquisition data (uncorrected)
112 Ms/s, 16-bit integer real samples

40 MHz BW, 28 ±0.25 MHz Digital IF, uncorrected. Corrected values are stored with saved files

Block streaming data at an average rate of 224 MB/s

Block baseband acquisition data (corrected)
Maximum acquisition time
1 second
Bandwidths
≤ 40 /( 2N) MHz, 0 Hz Digital IF, N ≥ 0 
Sample rates
≤ 56 / (2N) Msps, 32-bit float complex samples, N ≥ 0 
Channel amplitude flatness
±1.0 dB, 18 ⁰C to 28 ⁰C

±2.0 dB, -10 ⁰C to 55 ⁰C, typical

Reference level +10 dBm to -30 dBm, alignment run before testing

Applies to corrected IQ data, with signal to noise ratios > 40 dB

 

Trigger
Trigger/sync input
Voltage range
TTL, 0.0 V – 5.0 V
Trigger level, positive-going threshold voltage
1.6 V minimum; 2.1 V maximum
Trigger level, negative-going threshold voltage
1.0 V minimum; 1.35 V maximum
Impedance
10 kΩ
IF power trigger
Threshold range
0 dB to -50 dB from reference level, for trigger levels > 30 dB above the noise floor
Type
Rising or falling edge
Trigger re-arm time

≤100 μs

Noise and distortion
Displayed Average Noise Level (DANL)
Reference level = -50 dBm, input terminated with 50 Ω load, log-average detection (10 averages)
Center frequency Frequency range DANL (dBm/Hz) DANL (dBm/Hz), typical
< 22 MHz (LF path) 100 kHz - 42 MHz -130  -133 
≥ 22 MHz (RF path) 2 MHz - 5 MHz -145  -148 
> 5 MHz - 1.0 GHz -160  -163 
> 1.0 GHz - 2.0 GHz -158  -161 
> 2.0 GHz - 4.0 GHz -155  -158 
> 4.0 GHz - 6.2 GHz -150  -153 
Phase noise
Phase noise measured with 1 GHz CW signal at 0 dBm

The following table entries are in dBc/Hz units

  Center frequency
Offset 1 GHz 10 MHz (typical) 1 GHz (typical) 2.5 GHz (typical) 6 GHz (typical)
1 kHz -80  -108  -88  -75  -70 
10 kHz -84  -118  -87  -80  -75 
100 kHz -90  -120  -92  -90  -85 
1 MHz -110  -122  -120  -110  -105 
Residual spurious response
< -85 dBm (Reference level ≤ -50 dBm, RF input terminated with 50 Ω)

Exceptions: < -78 dBm: Harmonics of 112 MHz in the range 1680-2688 MHz; 4750, 4905-4965 MHz

Input related spurious response (SFDR)
≤ -50 dBc, 18 ⁰C to 28 ⁰C, with auto settings on and signals 10 dB below reference level of -30 dBm

≤ -50 dBc, -10 ⁰C to 55 ⁰C, typical, with auto settings on and signals 10 dB below reference level, reference level -30 dBm)

Exceptions, typical:

IF feedthrough: ≤ -30 dBc for 2340 MHz - 2420 MHz

Image: ≤ -30 dBc for 4570 MHz - 4760 MHz; ≤ -45 dBc for 2860 MHz - 3460 MHz

RFx2LO: ≤ -40 dBc for 1850-1960, 3700-4000 MHz; -45 dBc for 3890 – 3910 MHz

2RFx2LO: ≤ -45 dBc for 2140, 4270 MHz

Residual FM
< 10 HzP-P (95% confidence)
3RD order IM distortion
Two input CW signals, 1 MHz separation, each input signal level 5 dB below the reference level setting at the RF input

Reference level at-15 dBm disables Preamp; reference level at -30 dBm enables Preamp

Center frequency 2130 MHz
≤ -60 dBc at reference level -15 dBm, 18 ⁰C to 28 ⁰C

≤ -60 dBc, at reference level -15 dBm, -10 ⁰C to 55 ⁰C, typical

40 MHz to 6.2 GHz, typical
< -58 dBc at reference level = -10 dBm

< -50 dBc at reference level = -50 dBm

3RD order intercept (TOI)
Center frequency 2130 MHz
≥ +10 dBm at reference level -15 dBm, 18 ⁰C to 28 ⁰C

≥ +10 dBm, at reference level -15 dBm, -10 ⁰C to 55 ⁰C, typical

40 MHz to 6.2 GHz, typical
+14 dBm at reference level -10 dBm

-30 dBm at reference level -50 dBm

2ND harmonic distortion, typical
< -55 dBc, 10 MHz to 300 MHz, reference level = 0 dBm

< -60 dBc, 300 MHz to 3.1 GHz, reference level = 0 dBm

< -50 dBc, 10 MHz to 3.1 GHz, reference level = -40 dBm

Exception: < -45 dBc in the range 1850-2330 MHz

2ND harmonic intercept (SHI)
+55 dBm, 10 MHz to 300 MHz, reference level = 0 dBm

+60 dBm, 300 MHz to 3.1 GHz, reference level = 0 dBm

+10 dBm, 10 MHz to 3.1 GHz, reference level = -40 dBm

Exception: < +5 dBm in the range 1850-2330 MHz

Local oscillator feedthrough to input connector
< -75 dBm at reference level = -30 dBm
Audio Output
Audio output (from SignalVu-PC or application programming interface)
Types
AM, FM
IF bandwidth range
Five selections, 8 kHz – 200 kHz
Audio output frequency range
50 Hz – 10 kHz
PC audio output
16 bits at 32 ks/s
Audio file output format
.wav format, 16 bit, 32 ks/s
SignalVu-PC base performance summary
Selected SignalVu-PC features when used with the RSA306. See the SignalVu-PC datasheet for more information on the application features.
SignalVu-PC/RSA306 key characteristics
Maximum span
40 MHz real-time

9 kHz - 6.2 GHz swept

Maximum acquisition time
1.0 s
Minimum IQ resolution
17.9 ns (acquisition BW = 40 MHz)
Spectrum display
Traces
Three traces + 1 math trace + 1 trace from spectrogram for spectrum display
Trace functions
Normal, Average (VRMS), Max Hold, Min Hold, Average of Logs
Detector
Average (VRMS), Average, CISPR peak, +Peak, -Peak, Sample
Spectrum trace length
801, 2401, 4001, 8001,10401, 16001, 32001, and 64001 points
RBW range
10 Hz to 10 MHz
DPX spectrum display
Spectrum processing rate (RBW = auto, trace length 801)
10,000/s
DPX bitmap resolution
201x801
Marker information
Amplitude, frequency, signal density
Minimum signal duration for 100% probability of detection
100 μs

Span: 40 MHz, RBW = Auto, Max-hold on

Due to the non-deterministic execution time of programs running under the Microsoft Windows OS, this specification may not be met when the host PC is heavily loaded with other processing tasks

Span range (continuous processing)
1 kHz to 40 MHz
Span range (swept)
Up to maximum frequency range of instrument
Dwell time per step
50 ms to 100 s
Trace processing
Color-graded bitmap, +Peak, -Peak, average
Trace length
801, 2401, 4001, 10401 
RBW range
1 kHz to 10 MHz
DPX Spectrogram display
Trace detection
+Peak, -Peak, Average(VRMS)
Trace length, memory depth
801 (60,000 traces)

2401 (20,000 traces)

4001 (12,000 traces)

Time resolution per line
50 ms to 6400 s, user selectable
Analog modulation analysis (standard)
AM demodulation accuracy, typical
±2%

0 dBm input at center, carrier frequency 1 GHz, 1kHz/5kHz input/modulated frequency, 10% to 60% modulation depth

0 dBm input power level, reference level = 10 dBm

FM demodulation accuracy, typical
±3%

0 dBm input at center, carrier frequency 1 GHz, 400Hz/1kHz input/modulated frequency

0 dBm input power level, reference level = 10 dBm

PM demodulation accuracy, typical
±1% of measurement bandwidth

0 dBm input at center, carrier frequency 1 GHz, 1kHz/5kHz input/modulated frequency

0 dBm input power level, reference level = 10 dBm

SignalVu-PC options
AM/FM/PM and direct audio measurement (Option SVA)
Carrier frequency range (for modulation and audio measurements)
(1/2 × audio analysis bandwidth) to maximum input frequency
Maximum audio frequency span
10 MHz
FM measurements (Mod. index >0.1)
Carrier Power, Carrier Frequency Error, Audio Frequency, Deviation (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, RMS), SINAD, Modulation Distortion, S/N, Total Harmonic Distortion, Total Non-harmonic Distortion, Hum and Noise
AM measurements
Carrier Power, Audio Frequency, Modulation Depth (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, RMS), SINAD, Modulation Distortion, S/N, Total Harmonic Distortion, Total Non-harmonic Distortion, Hum and Noise
PM measurements
Carrier Power, Carrier Frequency Error, Audio Frequency, Deviation (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, RMS), SINAD, Modulation Distortion, S/N, Total Harmonic Distortion, Total Non-harmonic Distortion, Hum and Noise
Direct audio measurements
Signal power, Audio frequency (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, RMS), SINAD, Modulation distortion, S/N, Total harmonic distortion, Total non-harmonic distortion, Hum and Noise
Audio filters
Low pass: 0.3, 3, 15, 30, 80, 300, and user-entered up to 0.9 × audio bandwidth

High pass: 20, 50, 300, 400, and user-entered up to 0.9 × audio bandwidth

Standard: CCITT, C-Message

De-emphasis (μs): 25, 50, 75, 750, and user-entered

File: User-supplied .TXT or .CSV file of amplitude/frequency pairs. Maximum 1000 pairs

Performance characteristics, typical Conditions: Unless otherwise stated, performance is given for:

Modulation rate = 5 kHz

AM depth: 50%

PM deviation 0.628 Radians

  FM AM PM Conditions
Carrier Power accuracy Refer to instrument amplitude accuracy  
Carrier Frequency accuracy ± 7 Hz + (transmitter frequency × ref. freq. error) Refer to instrument frequency accuracy ± 2 Hz + (transmitter frequency × ref. freq. error) FM deviation: 5 kHz / 100 kHz
Depth of Modulation accuracy NA ± 0.5% NA Rate: 5 kHz
Depth: 50%
Deviation accuracy ± (2% × (rate + deviation)) NA ± 3% FM deviation: 100 kHz
Rate accuracy ± 0.2 Hz ± 0.2 Hz ± 0.2 Hz FM deviation: 5 kHz / 100 kHz
Residual THD 0.5% 0.5% NA FM Deviation: 5 kHz / 100 kHz
Rate: 1 kHz
Residual SINAD 49 dB
40 dB
56 dB 42 dB FM deviation 5 kHz
FM deviation 100 kHz
Rate: 1 kHz
Pulse measurements (Option SVP)
Measurements (nominal)
Average On Power, Peak Power, Average Transmitted Power, Pulse Width, Rise Time, Fall Time, Repetition Interval(seconds), Repetition Interval (Hz), Duty Factor (%), Duty Factor (ratio), Ripple, Droop, Pulse-Pulse Frequency Difference, Pulse-Pulse Phase Difference, RMS Frequency Error, Max Frequency Error, RMS Phase Error, Max Phase Error, Frequency Deviation, Phase Deviation, Time Stamp, Delta Frequency, Impulse Response, Overshoot
Minimum pulse width for detection
150 ns
Average ON power at 18 °C to 28 °C, typical
±1.0 dB + absolute amplitude accuracy

For pulses of 300 ns width or greater, duty cycles of .5 to .001, and S/N ratio ≥ 30 dB

Duty factor, typical
±0.2% of reading

For pulses of 450 ns width or greater, duty cycles of .5 to .001, and S/N ratio ≥ 30 dB

Average transmitted power, typical
±1.0 dB + absolute amplitude accuracy

For pulses of 300 ns width or greater, duty cycles of .5 to .001, and S/N ratio ≥ 30 dB

Peak pulse power, typical
±1.5 dB + absolute amplitude accuracy

For pulses of 300 ns width or greater, duty cycles of .5 to .001, and S/N ratio ≥ 30 dB

Pulse width, typical

±0.25% of reading

For pulses of 450 ns width or greater, duty cycles of .5 to .001, and S/N ratio ≥ 30 dB

General purpose digital modulation analysis (Option SVM)
Modulation formats
BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, PI/2DBPSK, DQPSK, PI/4DQPSK, D8PSK, D16PSK, SBPSK, OQPSK, SOQPSK, 16-APSK, 32-APSK, MSK, GFSK, CPM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, C4FM
Analysis period
Up to 81,000 samples
Measurement filter
Root Raised Cosine, Raised Cosine, Gaussian, Rectangular, IS-95 TX_MEA, IS-95 Base TXEQ_MEA, None
Reference Filter
Gaussian, Raised Cosine, Rectangular, IS-95 REF, None
Filter rolloff factor
α:0.001 to 1, in 0.001 steps
Measurements
Constellation, Demod I&Q vs. Time, Error Vector Magnitude (EVM) vs. Time, Eye Diagram, Frequency Deviation vs. Time, Magnitude Error vs. Time, Phase Error vs. Time, Signal Quality, Symbol Table, Trellis Diagram
Symbol rate range
1 k symbols/s to 40 M symbols/s

Modulated signal must be contained entirely within the acquisition bandwidth

Adaptive equalizer
Linear, Decision-Directed, Feed-Forward (FIR) equalizer with coefficient adaptation and adjustable convergence rate. Supports modulation types BPSK, QPSK, OQPSK, π/2-DBPSK, π/4-DQPSK, 8-PSK, 8-DSPK, 16-DPSK, 16/32/64/128/256-QAM,16/32-APSK
QPSK Residual EVM (center frequency = 2 GHz), typical
1.1 % (100 kHz symbol rate)

1.1 % (1 MHz symbol rate)

1.2 % (10 MHz symbol rate)

2.5 % (30 MHz symbol rate)

400 symbols measurement length, 20 Averages, normalization reference = maximum symbol magnitude

256 QAM Residual EVM (center frequency = 2 GHz), typical
0.8 % (10 MHz symbol rate)

1.5 % (30 MHz symbol rate)

400 symbols measurement length, 20 Averages, normalization reference = maximum symbol magnitude

WLAN Measurements, 802.11a/b/g/j/p (Option SV23)
Measurements
WLAN power vs. time; WLAN symbol table; WLAN constellation; spectrum emission mask; error vector magnitude (EVM) vs. symbol (or time), vs subcarrier (or frequency); mag error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); phase error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); channel frequency response vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); spectral flatness vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency)
Residual EVM - 802.11a/g/j /p (OFDM), 64-QAM, typical
2.4 GHz, 20 MHz BW: -38 dB

5.8 GHz, 20 MHz BW: -38 dB

Input signal level optimized for best EVM, average of 20 bursts, ≥16 symbols each

Residual EVM - 802.11b, CCK-11, typical
2.4 GHz, 11 Mbps: 2.0 %

Input signal level optimized for best EVM, average of 1,000 chips, BT = .61 

WLAN Measurements 802.11n (Option SV24)
Measurements
WLAN power vs. time; WLAN symbol table; WLAN constellation; spectrum emission mask; error vector magnitude (EVM) vs. symbol (or time), vs subcarrier (or frequency); mag error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); phase error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); channel frequency response vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); spectral flatness vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency)
EVM performance - 802.11n, 64-QAM, typical
2.4 GHz, 40 MHz BW: -35 dB

5.8 GHz, 40 MHz BW: -35 dB

Input signal level optimized for best EVM, average of 20 bursts, ≥16 symbols each

WLAN Measurements 802.11ac (Option SV25)
Measurements
WLAN power vs. time; WLAN symbol table; WLAN constellation; spectrum emission mask; error vector magnitude (EVM) vs. symbol (or time), vs subcarrier (or frequency); mag error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); phase error vs symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); channel frequency response vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency); spectral flatness vs. symbol (or time), vs. subcarrier (or frequency)
EVM performance - 802.11ac, 256-QAM, typical
5.8 GHz, 40 MHz BW : -35 dB

Input signal level optimized for best EVM, average of 20 bursts, ≥16 symbols each

APCO P25 Measurements (Option SV26)
Measurements
RF output power, operating frequency accuracy, modulation emission spectrum, unwanted emissions spurious, adjacent channel power ratio, frequency deviation, modulation fidelity, frequency error, eye diagram, symbol table, symbol rate accuracy, transmitter power and encoder attack time, transmitter throughput delay, frequency deviation vs. time, power vs. time, transient frequency behavior, HCPM transmitter logical channel peak adjacent channel power ratio, HCPM transmitter logical channel off slot power, HCPM transmitter logical channel power envelope, HCPM transmitter logical channel time alignment, cross-correlated markers
Modulation fidelity, typical
C4FM = 1.3%

HCPM = 0.8%

HDQPSK = 2.5%

Input signal level is optimized for best modulation fidelity.

Bluetooth Measurements (Option SV27)
Modulation formats

Basic Rate, Bluetooth Low Energy, Enhanced Data Rate - Revision 4.1.1 

   

Measurements
Peak Power, Average Power, Adjacent Channel Power or InBand Emission mask, -20dB Bandwidth, Frequency Error, Modulation Characteristics including ΔF1avg (11110000), ΔF2avg (10101010), ΔF2 > 115 kHz, ΔF2/ΔF1 ratio, frequency deviation vs. time with packet and octet level measurement information, Carrier Frequency f0, Frequency Offset (Preamble and Payload), Max Frequency Offset, Frequency Drift f1-f0, Max Drift Rate fn-f0 and fn-fn-5, Center Frequency Offset Table and Frequency Drift table, color-coded Symbol table, Packet header decoding information, eye diagram, constellation diagram

   

Output power, In-band emissions and ACP
Level uncertainty: refer to instrument amplitude and flatness specification

Measurement range: signal level > –70 dBm

   

Modulation characteristics

Deviation range: ±280 kHz

Deviation uncertainty (at 0 dBm)

    2 kHz + instrument frequency uncertainty (basic rate)

    3 kHz + instrument frequency uncertainty (low energy)

Measurement range: Nominal channel frequency ±100 kHz

    

Initial Carrier Frequency Tolerance (ICFT)

Measurement uncertainty (at 0 dBm): <1 khz="" instrument="" frequency="" uncertainty="" p="">

Measurement range: Nominal channel frequency ±100 kHz

    

Carrier Frequency Drift

Measurement uncertainty: <2 khz="" instrument="" frequency="" uncertainty="" p="">

Measurement range: Nominal channel frequency ±100 kHz

Mapping
Supported map types
Pitney Bowes MapInfo (*.mif), Bitmap (*.bmp)
Saved measurement results
Measurement data files (exported results)
Map file used for the measurements
Google Earth KMZ file
Recallable results files (trace and setup files)
MapInfo-compatible MIF/MID files
RF signal strength
Signal strength indicator
Located at right side of display
Measurement bandwidth
Up to 40 MHz, dependent on span and RBW setting
Tone type

Variable frequency based on received signal strength

Inputs, outputs, interfaces
RF input
Type N, female
External frequency reference input
SMA, female
Trigger/sync input
SMA, female
Status indicator
LED, dual color red/green
USB device port
USB 3.0 - Micro-B
Physical characteristics
Dimensions
Height
30.5 mm (1.2 in)
Width
190.5 mm (7.5 in)
Depth
127 mm (5 in)
Weight
0.59 kg (1.3 lbs)
Regulatory
Safety
UL61010-1, CAN/CSA-22.2 No.61010-1, EN61010-1, IEC61010-1 
Regional certifications
Europe: EN61326

Australia/New Zealand: AS/NZS 2064 

EMC emissions
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61326-2-1 
EMC immunity
EN61326–1/2, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11 
Environmental performance
Temperature
Operating
-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Nonoperating
-51 °C to +71 °C (-60 °F to +160 °F)
Humidity (operating)
5% to 75% ±5% relative humidity (RH) from +30 °C to +40 °C (+86 °F to 104 °F)

5% to 45% RH above +40 °C to +55 °C (+86 °F to +131 °F)

Altitude
Operating
Up to 9,144 meters (30,000 feet)
Nonoperating
15,240 meters (50,000 feet)
Dynamics
Mechanical shock, operating
Half-sine mechanical shocks, 30 g peak amplitude, 11 μs duration, three drops in each direction of each axis (18 total)
Random vibration, nonoperating
0.030 g2/Hz, 10-500 Hz, 30 minutes per axis, three axes (90 minutes total)
Handling and transit
Bench handling, operating
Per MIL-PRF-28800F Class 2 operating: Rotational-edge-drops of appropriate edges on appropriate sides of the equipment
Transit drop, nonoperating
Per MIL-PRF-28800F Class 2 nonoperating: Transit drops onto six faces and four corners of the equipment, from a height of 30 cm (11.8 in.) for a total of 10 impacts

 

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch