Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Thermo SP131320-33 (50-1200v/p)

 • Hãng sản xuất: THERMO
  Model: SP131320-33
  • Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
 • Giá (chưa thuế) 15,721,500 VND
  Giá (bao gồm thuế) 17,293,650 VND
 • Gọi để có giá tốt

   TP. Hà Nội: (024) 35.381.269

   TP. Đà Nẵng: (023) 63.747.711

  TP. HCM: (028) 38.119.636

 

-   Toác ñoä khuaáy       :  50 – 1200voøng/phuùt

-          Nhieät ñoä toái ña     :   leân ñeán  540°C

-          Kích thöôùc beà maët: 18.4 cm x 18.4cm

-          Kích thöôùc beân ngoøai: 33 x 9.7 x 20.8 (cm)

-          Beà maët khuaáy baèng goám söù  Ceramic  kyõ thuaät cao, khaùng acid, baz vaø deã daøng laøm saïch.

-          Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình

-          Nguoàn ñieän:  220V/50Hz 

-          Bao goàm 01 caù töø


 • Cam kết chất lượng
 • Bảo hành chính hãng
 • Giao hàng tận nơi
 • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi