emin

Máy đo màu

Nhà phân phối: Máy đo màu PCE, LUTRON. Thiết bị đo màu cho phép đọc chính xác một màu sắc bất kỳ

  • Tất cả
  • CHINA
  • CHN SPEC
  • Cometech
  • HACH
  • Kett
  • LUTRON
  • PCE
  • WTW
  • YOKE

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi